Kompetensbrist – en överlevnadsfråga för industrin

2018-03-08 ”Tre av fyra teknikindustriföretag måste anpassa sin verksamhet efter bristen på kompetens. Det behövs bättre samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och företag och bättre kompetensutveckling för anställda”, skriver sex tunga företrädare för fack, industri och forskning. http://da.se/2018/03/kompetensbrist-en-overlevnadsfraga-for-svensk-industri/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista