Hård prispress i industriutbildningen

2018-03-20 Priset på arbetsmarknadsutbildningar har pressats, men varierar kraftigt i landet. En vecka på industriteknikutbildning kan kosta 4 800 kronor på en ort och 1 780 på en annan. Statliga Lernia prispressar mest.http://da.se/2018/03/hard-prispress-i-industriutbildningen/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista