ATK handlar om att känna sig fri

2015-11-05 Möjligheten att styra över tiden är viktig för att vi ska känna oss fria. Men det kommer inte till oss utan kamp.http://da.se/2015/11/atk-handlar-om-att-kanna-sig-fri/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista