”Arbetsplatserna bör ha grundläggande kunskap”

2017-10-25 Arbetsplatserna bör ha grundläggande kunskap om problem, säger Marie Risbeck, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för alkoholprevention.http://da.se/2017/10/alla-arbetsplatser-bor-ha-grundlaggande-kunskap/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista