Andra länders syn på skuld

2016-01-20 14 av EU:s 28 medlemsländer har i dag någon form av räntetak. I Finland försvinner skulderna efter 15 år.http://da.se/2016/01/andra-landers-syn-pa-skuld/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista