Hoppa till huvudinnehåll

Basindustrin hotas av de höga elpriserna

Aktuellt 2 september 2022

Riksdag och regering måste samla sig och omedelbart fatta beslut kring de skenande elpriserna och den dysfunktionella elmarknaden. Snabba beslut som på kort sikt kan mildra de enorma konsekvenser som de höga och oförutsägbara elpriserna skapar. Dessa kortsiktiga beslut måste bli avstampet i en gemensam, blocköverskridande, långsiktig energiöverenskommelse som säkrar en hållbar och stabil elproduktion.

Massa- och pappersindustrin är en betydande del av den svenska basindustrin. En industri som nu hotas av utslagning. De höga el- och gaspriserna har gjort att bland annat Klippan och Lessebo bruk har aviserat att de tvingas stoppa den kontinuerliga produktionen och endast producera när priserna är mindre orimliga. På Rottneros bruk har man tyvärr redan tagit beslutet att avveckla delar av verksamheten då lönsamheten helt uteblivit. Personal varslas, verksamheter med hundraåriga anor läggs ner.

Det är politiska beslut som har skapat dagens dysfunktionella elmarknad, nu behövs nya politiska beslut som kan få elmarknaden att fungera på nytt.

De nuvarande elprisområdena skapar helt olika förutsättningar för basindustrin i de norra och södra delarna av landet. Utbyggnad av såväl el-infrastruktur och planeringsbar kraft har under årtionden hanterats som politiken i stort, korta populistiska uttalande, som i praktiken endast innebär att respektive parti är för eller emot det ena eller det andra. Sveriges energiförsörjning är värd mer respekt än så, energi är infrastruktur, helt avgörande för ett land, dess invånare och dess industri.

Pappers kräver:

  • att regeringens aviserade stödpaket på 90 miljarder omedelbart verkställs.
  • att elprisområdena tas bort – gemensamt energipris i hela Sverige.
  • att staten tar ett helhetsansvar för energiproduktionen och el-infrastrukturen.
  • att riksdagen fattar blocköverskridande beslut som säkrar den framtida energiförsörjningen. Beslut som möjliggör en långsiktig, stabil och hållbar elförsörjning.
  • att riksdagen initierar en utbyggnad av ny planeringsbar energiproduktion.