Hoppa till huvudinnehåll

Avveckla inte Ringhals 1 och 2 - Dra tillbaka effektskatten på kärnkraft

Pressmeddelande 22 maj 2015

Uttalande från Svenska Pappersindustriarbetare Förbundets förbundsårsmöte, Rönneberga den 21-22 maj 2015

Avveckla inte Ringhals 1 och 2 - Dra tillbaka effektskatten på kärnkraft

För några veckor sedan kom beskedet att Vattenfall kommer att stänga Ringhals 1 och 2. Orsaken är bristande lönsamhet och ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det inget att säga om beslutet. Med dagens låga elpriser och regeringens planer att höja effektskatten på kärnkraft med flera hundra Mkr så urholkas lönsamheten för de gamla reaktorerna.

Företagsekonomiskt förståeligt och samhällsekonomiskt vansinne. Pappers har tidigare pekat på risken för effektbrist om inte kärnkraften ersätts med ny baskraft. Nu fattar man beslut som leder fram till stängning av reaktorer utan att det finns några idéer om hur bortfallet ska ersättas. Pappers trodde att syftet med energikommissionen var att klara ut detta, men kommissionen har bara börjat arbeta och har inte presenterat något som kan likna en lösning. 

Risken för effektbrist rycker närmare med beslutet att stänga två reaktorer utan att ha alternativ. Tidigare såg vi att detta kunde hända runt 2025, men nu finns risken om 5 år när vi får en mycket kall vinterdag. Dagens låga elpriser kommer att höjas när det blir mindre effektmarginaler, vilket givetvis elbolagen välkomnar och syftar till. Färre reaktorer leder till högre priser.

Besluten är jackpott för miljöpartiets strategi att först ge gigantiska subventioner till förnybar elproduktion och sedan höja kostnaderna för kärnkraften så att den inte blir företagsekonomiskt lönsam. Förlorare är energiintensiv industri och svenska hushåll, men kanske också miljön, om bortfallet ersätts med fossilbaserad energi. 

Regeringen borde dra tillbaka planerna på höjd effektskatt och avvakta energikommissionens förslag. Vi får annars en situation där besluten tas först och sedan utreder man frågan. Man urholkar helt enkelt mandatet för energikommissionen. 

För ytterligare information:

Matts Jutterström, förbundsordförande 070 – 394 31 10

Christer Larsson, förbundsekonom 070 – 586 13 20