Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i stadgarna, för framtiden

Aktuellt 29 november 2022

Stadgarna är det viktigaste styrdokumentet i Pappers. De visar rättigheter, skyldigheter, vem vi är och vilka uppgifter vi har. Förbundsstyrelsen har under en längre tid sett behov av att göra en större revision av stadgarna. Nu är de nya stadgarna beslutade och träder i kraft direkt.

Ändringarna innebär i korthet:

Tillägg gällande organisationen, klubbar

En ny nivå i organisationen införs, klubbar. En klubb i Pappers är framför allt till för att arbetare på mindre företag ska kunna organisera sig genom Pappers.

– Vårt mål är alltid att medlemmarna ska kunna bilda en avdelning. Däremot kan arbetsplatsen ibland ha för få medlemmar för att uppfylla minimikraven för en avdelning. Då kan vi bilda en klubb i stället, säger Mikael Lilja, 1: a vice ordförande.

I en klubb kan en ombudsman gå in och stötta upp, bland annat kring förhandlingar.

Ökad tydlighet

En mer övergripande förändring i de nya stadgarna är att olika stycken förtydligats. Det är viktigt att stadgarna är tydliga och beskriver det arbetssätt vi har. Det ska helt enkelt bli lättare att göra rätt. I de nya stadgarna ligger också stort fokus på att klargöra de demokratiska processerna.

– Vi vill att stadgarna ska vara framtidsinriktade, tydliga och tillgängliga för alla. Det är viktigt att man som medlem vet hur man kan påverka, vara delaktig och göra sin röst hörd, säger Mikael Lilja.