Hoppa till huvudinnehåll

Våga prata om dina misstag

marcus_ung2022_711x474.png

Bild
Marcus

Intervju med Marcus Bolin, förhandlande ombudsman på Pappers förbundskontor. 

Alla kan göra misstag. Kanske väljer du att hålla tyst om dina missar, i rädsla för att verka dum eller svag. Men, hur ska vi kunna lära av varandras misstag om vi inte vågar prata om dem?

Det var en utgångspunkt för Marcus Bolin när han under UNG2022 berättade om några av de olyckor han har varit med om.

– Det blev tydligt att många hade liknande historier om småolyckor som de inte berättat för andra om, säger Marcus Bolin, förhandlingsombudsman på Pappers.

Engagemanget från deltagarna blev stort.

– Det visar hur angeläget det är att lyfta frågan och arbeta mer med den. De stora sakerna är ofta så tydliga. De små märks inte och där kan vi välja att vara tysta.

Allt startar med en god kommunikation. Om vi inte kan prata om det blir det svårt att förändra. För att våga prata om misstag behöver vi ha en trygg, öppen och säker arbetsmiljö.

Det gäller att jobba långsiktigt med den sociala arbetsmiljön och att ha ordning och reda i den organisatoriska arbetsmiljön. Det som kallas för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Marcus tror att det är viktigt att ledare föregår med gott exempel genom att ställa frågor och dela med sig av egna misslyckanden och sådant som de tycker är skrämmande.

– Den stora vinsten är att också andra vågar vara öppna med sina styrkor och svagheter och då kan vi lära av varandra och förbättra oss.

Alla på en arbetsplats har ett ansvar att bidra till en god och säker arbetsmiljö.

– Vi kan alltid börja med oss själva. Prata om misstag och risker i samtal med dina kollegor. Här kan vi ta stora kliv framåt i arbetsmiljöfrågan, genom att våga vara mer öppna om saker som händer i vardagen.