Hoppa till huvudinnehåll

Nya utredningar om arbetsrätt och omställning

Tre anställda får undantas från turordningsreglerna vid uppsägning och kravet på saklig grund vid uppsägning ersätts med sakliga skäl. Det är något av innehållet i regeringens utredningar som presenterades i mitten av juni 2021.

Robert Sjunnebo, förhandlings- och avtalsansvarig / chefsjurist, reder ut vad utredningarna innebär för dig som är medlem i Pappers.

Vad tycker Pappers om de nya förslagen?

I grunden är det Pappers uppfattning att de förbättringar som föreslås, vad gäller framför allt ett nytt omställningsstudiestöd, inte motsvarar de försämringar som genomförs i arbetsrätten (LAS). Priset blev helt enkelt för högt samtidigt som det är staten som till stora delar får finansiera det som arbetsgivarsidan ”bjudit” på i förhandlingarna. Som vi ser det finns det ingen automatik som innebär att ökade möjligheter till studier samtidigt behöver innebära försämringar av anställningsskyddet.

Förslagen handlar om hur arbetsrätten ska förändras, införandet av ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsplatser som saknar kollektivavtal samt ett nytt offentligt studiestöd vid omställning.

Hur kommer förslagen påverka medlemmarna i Pappers?

Arbetsgivarna kommer få utökade möjligheter att göra undantag från principen ”sist in – först ut” vid arbetsbrist. Dessa förändringar kommer främst påverka mindre arbetsplatser och Pappers bedömning är att förändringen i lagen inte kommer påverka medlemmarna i Pappers i någon stor utsträckning.

Däremot kommer det bli enklare att säga upp någon av personliga skäl och en anställning kommer heller inte att löpa vidare vid tvist om en uppsägnings giltighet. I stället får arbetstagaren söka a-kassa i en sådan situation. Det gör att det är ännu viktigare att alla är med i a-kassan.

Samtidigt inskränks möjligheten att anställa arbetstagare på visstid (tidsbegränsat), men då Pappers redan idag genom kollektivavtalet har tydliga begränsningar kommer denna del inte att direkt påverka oss. En del i förslaget berör så kallad hyvling, som innebär att man minskar de anställdas arbetstid, detta finns inte inom pappersbranschen. Förslaget innebär att en marginell förbättring vid inhyrning av arbetskraft införs. Sammantaget innebär förslagen om arbetsrätten i princip enbart försämringar för medlemmarna i Pappers.

Då vi har kollektivavtal på alla våra arbetsplatser berörs vi inte av förslaget som syftar till att skapa en ny statlig omställningsorganisation för arbetstagare som arbetar på arbetsplatser utan kollektivavtal. Däremot påverkas vi indirekt på sådant sätt att det kollektivavtalade omställningsstödet nu behöver förbättras så att inte arbetstagare utan kollektivavtal i vissa situationer har rätt till ett bättre omställningsstöd. Det arbetet pågår nu inom LO där Pappers tar en aktiv roll.

Det som däremot är positivt är ett nytt studiestöd som är tänkt att användas när arbetstagare vill stärka sina kunskaper och position på arbetsmarknaden. Det nya studiestödet kommer möjliggöra studier på heltid under ett års studier och med en maximal ersättningsnivå i bidragsdelen om 20 458 kr per månad beroende på inkomstnivå. Till detta är det även möjligt att söka studielån som maximalt idag kan uppgå till 12 332 kr per månad vid heltidsstudier.

Vad är bakgrunden till att LAS ändras?

Bakgrunden till det nya förslaget är det så kallade januariavtalet som tecknades mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Liberalerna och Centern i januari 2019. Avtalet innehåller en lista med punkter där bland annat en utredning av anställningsskyddet skulle göras. Den utredningen presenterades under 2020 och innebär flera inskränkningar av anställningsskyddet. Flera år tidigare hade LO begärt förhandling om trygghet och omställning på arbetsmarknaden med Svenskt Näringsliv. Dessa förhandlingar pågick parallellt med januaripartiernas utredning. Ett enigt LO sa nej till det slutbud som Svenskt Näringsliv lämnade under hösten 2020. Däremot kunde Svenskt Näringsliv och PTK (förhandlingsorganisation för privatanställda tjänstemän) enas om ett avtal. Efter det att regeringen aviserade att denna överenskommelse skulle ligga till grund för kommande lagstiftning anslöt sig även IF Metall och Kommunal till ett reviderat avtal. Det är det avtalet som ligger till grund för de utredningar som nu presenterats.  

Vad händer nu?

Utredningarna offentliggjordes den 8 juni och består av runt 1 000 sidor utredningstext. Nu ska vi sätta oss in i alla detaljer och se hur detta kommer påverka medlemmarna i Pappers. Hur Pappers slutligen kommer ställa sig till lagstiftningsförslagen, samt det avtal som ligger till grund för dessa, beror på helheten och hur de förhandlingar som nu pågår mellan Svenskt Näringsliv och LO går.

En sak som är säker är att Pappers som organisation alltid kommer att försöka hitta vägar framåt som, utifrån de förutsättningar som gäller, ger bästa möjliga utfall för medlemmarna.