Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsutbildning på avd. 119 Skåpafors

Pappers vill att fler medlemmar ska få möjlighet att gå en lokal medlemsutbildning. På avdelning 119 Skåpafors har man under hösten genomfört en medlemsutbildning efter flera års uppehåll. Vi passade på att ställa några frågor till studieorganisatör Leo Mellgren och avdelningsordförande Ulrik Jörback. 

Var det längesen ni hade en medlemsutbildning och vad gjorde att ni genomförde en nu?

Jag vet faktiskt inte hur länge sen det var innan den medlemsutbildning vi genomförde nu. De här utbildningarna är ju egentligen själva grunden till det fackliga arbetet, för att man ska förstå vad det handlar om och varför det är så viktigt.

Det var tyvärr bara något vi tappat och när Ung 2020 drog igång så födde väl det tanken, men då var vi inte riktigt igång med vår föryngringsprocess här. Sen dess så har vi dock fått in 20–25 nya och yngre arbetare där de flesta också är medlemmar i facket.

Hur förberedde ni er för att det skulle bli en bra medlemsutbildning?

Till att börja med så skickade vi ut en personlig inbjudan till de 35 senaste anställda hos oss. Det var formulerat som ett personligt brev, där vi berättade lite mer om vad dagen skulle innebära, vad man skulle få lära sig och hur det skulle gå till.

Sen lät vi det ändå vara en öppen inbjudan så hade man en kollega som ville följa med, oavsett hur länge de jobbat, så var de också lika välkomna.

För att få hjälp med pedagogiken och utbildningsupplägget så kontaktade vi en bekant på ABF, Leif Edvardsson, som tidigare arbetat på en grannavdelning. Vi pratade igenom upplägget med honom, tänkte och tyckte tillsammans, och förberedde oss med en genomarbetad dagordning och tydliga målsättningar.  

Vi delade upp utbildningen på två heldagar, där vi gick igenom fackförbundets framväxt, dess historia, vilka fördelar det gett oss som arbetar, den svenska modellen, kollektivavtalet och det lokala avtalet samt vilka rättigheter och skyldigheter man har. Vidare så diskuterade vi arbetsmiljöfrågor, skyddsombudens roll och om vem som gör vad.

Därefter gjorde vi övningar två och två där man fick prata om hur detta relaterade till den egna situationen och eventuella funderingar kring avtalen. Och sen lyfte vi dessa frågor i hela gruppen – så från den teoretiska bakgrunden till faktiska frågor i vardagen.

Vi avslutade med diskussioner kring vad nya medlemmar vill att facket ska göra, samt vad de tycker vi är bra och vad vi är dåliga på idag. 

Har ni några praktiska tips till andra avdelningar som planerar att genomföra en utbildning?

Man bör vara ute i god tid. Och vara flexibel med datumen man erbjuder. När vi fått svar och visste hur många anmälda det blev så jobbade vi med schemaläggaren på avdelningen för att kunna få fram en dag då alla kunde vara med.

Sen är det väl som alltid när det är utbildning, det blir mycket att ta in, så det är viktigt med lite pauser och att både få reflektera i mindre grupper och tillsammans. Och då vi körde en heldag så bjöd vi på lunch, samt på kaffe och frallor på både för- och eftermiddagen.

Vad tyckte medlemmarna?

Utbildningen var faktiskt otroligt uppskattad och jag tror att det nästan varit idel ros. Då hade vi ändå en bra blandning av medlemmar som varit med ett tag, men som aldrig haft möjlighet till medlemsutbildning, och nyanställda. Så utöver att lära sig från oss, så fick man också dela erfarenheter och perspektiv med varandra, vilket också var väldigt uppskattat.

Det kanske bästa beviset på att det var lyckat är dock att man pratat med vänner och kollegor om utbildningsdagen och trots att vi inte har utannonserat något ytterligare datum så är det redan 5–6 personer som har anmält intresse för att delta.

Hur tänker ni kring medlemsutbildningar framöver?

Vi har insett hur viktigt det är att berätta om hur och varför fackförbundet har bildats och vuxit fram, samt den viktiga kamp som har förts för att nå dit vi är idag. Ibland blir man lätt lite hemmablind och för oss som redan är engagerade är det ju en självklarhet. Men samhället förändras, saker tas för givet och då är det viktigt att ha den här typen av tillfällen för att påminna om hur viktigt det är att vi gör det här tillsammans.

Så framöver så kommer vi att ha löpande utbildningar så fort vi samlat ihop till 15 anmälda. Dels för att påminna om allt som varit, men också för att det blir så mycket mera påtagligt när man sätter sig och diskuterar alla de här frågorna.