Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsavgift 2020

Medlemsavgiften består av två delar; förbundsavgift och avdelningsavgift. Förbundsmötet beslutar om förbundsavgiftens storlek och avdelningsmötet om avdelningsavgiftens storlek.

Yrkesverksamma medlemmar betalar 0.9% av bruttolönen i medlemsavgift till förbundet. Därutöver tillkommer avdelningsavgiften vars storlek beslutas på ett medlemsmöte. Medlemsavgiften dras ifrån lönen av arbetsgivaren. De medlemmar som arbetar utanför pappersindustrin måste själva betala in sin avgift till sin avdelning.

Övriga medlemmar betalar grundavgift. Grundavgiften till förbundet är 200 kronor från den 1 januari 2019. Grundavgiften till avdelningen fastställs på ett medlemsmöte.

De medlemmar som gör sin första värnpliktstjänstgöring eller studerar och saknar skattepliktig inkomst kan ansöka om avgiftsbefrielse. Ansökan görs hos avdelningen.