Hoppa till huvudinnehåll

Webbinarier: Rekrytera för ökad mångfald

sirius.jpg

Bild

Välkommen till en serie webbinarier där vi diskuterar mångfald ur ett rekryteringsperspektiv.

Det finns många fördelar med att öka mångfalden på våra arbetsplatser. Okunskap inför den med annan bakgrund och kultur kan dock skapa komplicerade förhållningssätt mellan människor.

Vi kommer diskutera hur ni kan lyckas med rekrytering av utrikesfödd kompetens. Du kommer att få kunskap och verktyg för att hitta, rekrytera och nyttja potentialen.

Du kommer att få konkreta exempel på hur ni integrerar medarbetare från andra kulturer och vilka utmaningar som kan följa.

Webbinarierna är uppdelade i tre träffar och leds av Mouddar Kouli och Magnus Berg från Mumtaz Integration. De har lång erfarenhet av frågor kring integration på den svenska arbetsmarknaden och har med sina olika bakgrunder hela tiden det dubbla perspektivet.
www.mumtazintegration.se

Webbinarium ett: Innan rekrytering

23 september kl. 8.30-9.30
På första webbinariet diskuterar vi hur ni bäst förbereder er inför rekryteringsprocessen. Har ni affärs- och verksamhetskritiska anledningar?
Vad har ni för mål? Hur kan ni identifiera och hantera internt motstånd, samt förbereda den interna kommunikationen?

Webbinarium två: Under rekrytering

13 oktober kl. 8.30-9.30
Under andra träffen lyfter vi frågan hur ni faktiskt går till väga.
Vad bör ni tänka på inför intervjuer? Vad finns det för potentiella kulturkrockar och hur hanterar ni språkliga skillnader? Här får ni tips om samarbetspartners som finns till er hjälp.

Webbinaium tre: Efter rekrytering

26 oktober kl. 8.30-9.30
På det sista webbinariet diskuterar vi hur man vänder kulturella utmaningar till möjligheter.
Aktivt utforskande av kulturskillnader för att minska risken för missförstånd och värdet av aktiv teambuilding i mångkulturella grupper.

Anmälan

Anmäl sker via www.trippus.net/webbinarier/mångfald senast den 20 september. 
Observera att anmälan avser deltagande i alla tre webbinarier!

För vem?

Webbinarierna vänder sig till dig som är fackligt förtroendevald, rekryterande chefer, medarbetare eller representanter för ledningen för företag inom massa- och pappersindustrin.

Webbinariumen sänds via Teams. Se det gärna ihop på respektive bruk, det skapar samförstånd och diskussioner om hur ni kan gå vidare.

Kostnad

Webbinarierna är kostnadsfria. Om utbildningen är relevant för ditt fackliga uppdrag så är bedömningen att du har rätt till facklig tid med betalning från arbetsgivaren enligt § 7 FML.

Välkommen

Varmt välkomna önskar arbetsgruppen för kompetensfrågor inom Sirius!

Datum

-
-

Sista anmälningsdag

20 september 2022

Plats

Digitalt

QR-kod