LO-kongressen

Motionstiden går ut den 17 januari, motioner ska vara förbundet tillhanda senast 15 December.

Alla motioner till höstrepskapet och kongressen ska skickas till förbundet för yttrande av Förbundsstyrelsen. Förbundet ombesörjer därefter inlämnandet av motionerna.

Datum

17 juni 201620 juni 2016

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista