Hoppa till huvudinnehåll

Fackligt arbete i företagets styrelse 3 (FAFS 3)

Kursen riktar sig till alla bolagsstyrelserepresentanter från LO-kollektivet tvärfackligt. (2 studiedagar + 5 dagar internat)

Det gäller ordinarie och suppleanter, företrädesvis stora bolag (mer än 500 anställda) samt koncerner, alla företagsformer.

Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Målet är att få fördjupade kunskaper om styrelsearbete i företag och kunskaper för att aktivt kunna påverka styrelsens beslut i centrala frågor.

Två studiedagar mellan kursbekräftelse och kursstart ägnas åt att ta fram och analysera det egna företagets strategiarbete och organisation samt att läsa in annat material och besvara frågor som mejlas ut. Kursen återkopplar till det egna styrelsearbetet och rollen som bolagsstyrelserepresentant. Kursens tyngdpunkt ligger på strategimodeller, företagets strategiarbete och affärsplaner, organisationsteorier och analys av företagets organisation, aktiehandel och börsberoende. Det internationella företaget behandlas med globaliseringseffekter tillsammans med transnationella frågor och fackligt EWC-arbete.

Företagets ställning i samband med finanskris behandlas liksom utvecklingsbehov för styrelsearbetet i det egna företaget. Studiedagen äger rum veckan före kursstart.

Målgrupp

Bolagsstyrelsekurserna FAFS 1, 2 och 3 riktar sig till alla representanter från LO-kollektivet tvärfackligt. Det gäller ordinarie och suppleanter samt koncerner, alla företagsformer och företagsstorlekar. Kursen är också öppen för bolagsstyrelserepresentanter som vill ha en repetition. Alla representanter bör helst gå alla tre kursmodulerna. Men om man representerar företag med mer än 200 anställda bör man absolut även gå FAFS 2, och om företaget har mer än 500 anställda bör man snarast även gå FAFS 3. Eftersom modulerna bygger på varandra bör man gå dem i rätt ordningsföljd.

Förkunskapskrav

Deltagarna bör ha genomgått grundläggande förtroendemannautbildning eller haft fackligt uppdrag i minst 2 år. Kursen Insikter eller motsvarande kunskap är en fördel åtminstone ytlig kännedom om hur man läser bokslut och budget.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen, både under internatveckorna och för de två förberedande studiedagarna.
Arbetsgivaren skall betala för utbildningen.

Övrig information
2 studiedagar + 5 dagar internat.
Förstudiedagar 21-22/11 2016

Datum

-

Sista anmälningsdag

30 september 2016

Plats

Runö

Bilagor