Hoppa till huvudinnehåll

Det bästa är att hjälpa andra

Bjarne AHSO avd 75 711x474.jpg

Bild
Bjarne

Intervju med Bjarne från avd. 75 Munkedals som är AHSO - arbetsställets samordnade huvudskyddsombud. 

Att vara skyddsombud är en viktig roll. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men de ska också samverka med arbetstagarnas representanter i arbetsmiljöarbetet, alltså skyddsombuden.

– Om jag kan hjälpa en person – då är min dag lyckad säger Bjarne Fivelsdal.

Bjarne Fivelsdal är huvudskyddsombud på Arctic Paper Munkedals. Bruket ligger i samhället Munkedal, cirka 10 mil norr om Göteborg.

– Jag började engagera mig fackligt för att jag inte var nöjd med hur saker var. Ska man få det på ett annat sätt så måste man ju engagera sig själv.

Drivkraften att förändra har Bjarne fått med sig hemifrån. Han är engagerad både politiskt och fackligt och rätt så nyligen blev han också vald till huvudskyddsombud.

På Munkedals bruk finns det 15 skyddsombud, med olika skyddsområden. När en arbetsplats har flera skyddsombud behövs ett skyddsombud som samordnar skyddsombudens arbete, huvudskyddsombudet.

–  Som huvudskyddsombud kan jag fånga upp vad som händer och vara närvarande, så att alla känner att de ka komma till mig. I slutändan handlar det om att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor, säger Bjarne Fivelsdal.

Bjarne tycker att samarbetet med arbetsgivaren är bra, att det har en bra dialog. För det mesta. Ett exempel är att arbetarna på Munkedals har relativt goda möjligheter att kunna välja när man vill ta ut ledighet.

–  Semesterperioderna är inte bara utlagda i schemat, utan anställda kan ta ledigt vid andra tillfällen, det har aldrig varit några bekymmer med det. Det finns en viss flexibilitet för individuella önskemål.

Som på alla arbetsplatser uppstår problem, olyckor och att det blir fel. Ofta beror det på kommunikationsmissar, menar Bjarne, exempelvis att en chef har missat att informera innan det genomförs något.

Bjarne Fivesdal vill få fler att engagera sig i gemensamma frågor.

–  Jag önskar att fler kunde tänka att andra har bra grejer att komma med och att vi blir starkare tillsammans. Det som är bra för andra är bra för mig med. Jag tror att de flesta människor försöker göra så gott de kan.

Vilka är dina 5 bästa tips för att lyckas som skyddsombud?

  • Att vara en lyssnande part
  • Att vara närvarande och lättillgänglig
  • Att man vill hitta lösningar
  • Ha en god dialog och relationer
  • Ha en god kommunikation