Hoppa till huvudinnehåll

Avtal 2016

Här kommer löpande information angående avtalsrörelsen.

Avtalsuppgörelsen

2016-04-19

Nu startar snart medlemsdialogerna inför avtalsrörelsen 2017.


2016-04-15

Information från Byggnads om deras konflikt. Läs mer här.


 

2016-04-01

PRESSMEDDELANDE NYTT AVTAL

Pappers har ett nytt avtal på 2,2 procent. Vi har nått 80 procent av våra avtalskrav och vi är mycket nöjda.

Totalt blir det 608 kr i månaden för våra medlemmar, allt går ut i löneökningar.

Vi har också fått igenom en rätt att gå i delpension från 60 års ålder, vilket ökar friheten för våra medlemmar.

Vi har fått igenom en begränsning om stapling av anställningar, tidigare kunde anställningar staplas i 14 år nu är det maximerat till 4 år innan tillsvidareanställning skall erbjudas. Detta ökar tryggheten för våra medlemmar.

I Arbetsmiljöfrågan skall arbetsmiljö och säkerhet väga tungt för att motverka tvingande dubbelskift.

 


 

2016-03-29

Pappers kräver 2-årsavtal med 2,8% första året samt 3,6% andra året. Budet överlämnades till Industriarbetsgivarna torsdagen den 24 mars.

 


2016-03-18

Lite långt mellan rapporterna nu. Det är idag två veckor till deadline, då ska vi ha ett nytt avtal klart. Förhandlingarna angående Allmänna anställningsvillkor har avstannat helt, OPO är som ni vet inblandade. Vi har fortfarande någon liten förhoppning att vi ska kunna träffas och förhandla om begränsning av att stapla visstidsanställningar på varandra. Har ni förresten sett filmen https://www.youtube.com/watch?v=Ws2tVWfKwmY

När det gäller våra egna förhandlingar om Arbetstidskontot blev det igår, om inte ett bakslag så en kraftig inbromsning. Arbetsgivarna uttryckte något om kräftförhandling och det som såg ganska ljust ut ser just nu ut att bli svårt att lösa. Vi vill fortfarande öka med motsvarande 9 timmar och vi vill ha rätten att gå ner i tid vid 60 år.

I våra yrkanden till Industriarbetsgivarna hade vi med några rader om Kvarnsvedenens pappersbruk (KP). Bakgrunden till varför är lång men det vi vill kan uttryckas så här

Arbetstiden och semesterförläggning ska regleras genom överenskommelse.
De anställda på KP ska ha kompensation för att de nu arbetar 156 h mer än tidigare.
Arbetsgivarens möjlighet till att ensidigt välja om fabriken ska köras på storhelger eller inte ska begränsas.

Frågan om KP förhandlas nu på förbundsnivå och vi tror på en lösning inom vecka. Idag kommer vi att förhandla både om vårat eget avtal och om KP. 


2016-03-11

Veckan som gått har vi träffat arbetsgivarna i olika konstellationer i tre gånger.

Förhandlingarna angående allmänna anställningsvillkor har nu parkerats i väntan på att de opartiska ordföranden (OPO) gör sitt. Sveriges Ingenjörer och Unionen tillhör Facken inom industri och är med det knutna till industriavtalet och det är inom det området OPO ska göra sitt arbete. Vi är inte direkt berörda men påverkas ändå eftersom att vi bär avtalet tillsammans. Vi har i det närmaste kommit överens om ett paket innehållande förbättringar angående definitionen av sakliga driftskäl, permission vid remiss av läkare, arbetsgrupp om revidering och uppdatering av Samverkansavtalet samt några ytterligare delar i avtalet.

Förhandlingarna angående vårt eget kollektivavtal har också rört sig något framåt. Trots det är det svårt att hitta något konkret att skriva. Från spåret som innehåller arbetstidskonto och delpension bör det snart komma ut ett mer konkret förslag att ta ställning till. Hur hög höjning av lön det ska bli har vi berört ganska lite och frågan om att begränsa inhyrning ligger och väntar på att bli diskuterad.

När vi lämnade över våra krav till Industriarbetsgivarna i december, hade vi med krav angående Kvarnsvedens pappersbruk. Nu har de lokala parterna förhandlat vid flera tillfällen utan att komma framåt och med det så har förhandlingarna strandat. Det innebär att vi har begärt central förhandling i frågan. Ambitionen är fortfarande att det ska ha löst sig innan den 31/3. 


2016-03-03

Nu rör det sig möjligen lite mer i våra förhandlingar. I går hade vi ett temamöte angående Arbetstidskonto (ATK) och Pension. Vi har diskuterat utan att komma nära ett beslut. Rätt till delpension, utbyggnad av ATK, borttagande av kontantval, ATK bara pension i framtiden, ledighetsregel i ATK mjukas upp och liknande är det som varit ”uppe på bordet”.
När det gäller förhandlingarna vi har tillsammans med tjänstemännen har vi ett paket att ta ställning till.

Det som just nu oroar mest är arbetsgivarnas brist på intresse för arbetsmiljöfrågor. De av våra yrkanden som ligger i arbetsmiljöområdet skjuts åt sidan med svepande uttryck.

Vi kräver fortfarande större Frihet, större Trygghet och bättre Arbetsmiljö!


2016-02-25

Förhandlingarna går framåt men som man brukar säga, inget är klart förrän allt är klart. Vi har fortsatt i tre spår, det vi pratat mest om är ATK, Pension och Delpension.

Vi vill ha rätt till delpension, ytterligare insättning till ATK, inbetalning till avtalspension före 25 år och efter 65 år. När de som valt ledighet inte får ut den skall det överföras till pension.

Arbetsgivarna vill ta bort hela ATK systemet, och om de inte får det så vill de lätta på regeln angående ledighetsuttag.

För att komma igång har vi pratat om att gå från tre val till två val och med det backa till ursprungstanken i arbetstidsförkortningen. Med det ta bort valet, kontant betalning. Att införa en möjlighet till att göra livstidsval kan också vara ett förslag, alltså ett val för all framtid. Rätten till delpension står högt på önskelistan hos många av våra medlemmar.

Förhandlingarna tillsammans med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer fortsätter framåt. Eftersom Sveriges Ingenjörer och Unionen är bundna av Industriavtalet och den förhandlingsordningen kommer OPO (opartiska ordföranden) in i bilden den första mars, detta kommer att påverka även oss.

Vi har diskuterat många fler saker men vi kommer inte ge något om vi inte får bra betalt för det.


2016-02-17

 I dagens förhandlingar fortsatte vi i tre spår, ATK – Pension – Delpension, Lön och Vår avtalsmodell. Upplevelsen är att vi rör oss lite sakta framåt men än så länge är det svårt att säga något om vart det kan landa. Ytterligare förhandlingstillfällen är inplanerade, den 23/2 pratar vi vidare om lön och den 1/3 går diskussionen vidare om ATK – Pension – Delpension. Rapporten här är ganska kort och lite luddig. Inget är klart och inget är förkastat. 


2016-02-15

Vi har nu kommit igång även med de förhandlingar vi har tillsammans med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Det vi gjort så här långt handlar mest om att förklara och beskriva våra krav och varför vi ställer dem. Från vår sida har vi framförallt pratat om att vi behöver begränsa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra då tillsvidareanställningen ska träda in tidigare.


2016-02-03

Förhandlingarna runt våra egna krav och arbetsgivarnas yrkanden som är riktade mot oss kom idag igång. Vi har träffats några gånger tidigare men det var som sagt idag det kom igång. Diskussionerna kretsade framförallt runt tre block.

  1. ATK (arbetstidskonto), inbetalningar till pension och rätt till delpension.
  2. Arbetstidens förläggning, möjligheten att ändra schema, skiftform och driftform samt avtalsmodell.
  3. Löner, modellen 50/50 – 90/10 – 100 och runt det vår avtalstext gällande lönesättning.

Som ni förstår är inget bestämt eller ens i närheten att bestämmas men startskottet har gått och klimatet är gott.
Ytterligare förhandlingstillfällen när det gäller vårat eget avtal finns inplanerade. Måndagen den 8/2 startar även de förhandlingar vi har tillsammans med tjänstemännen inom branschen.


Med anledning av de avtalsyrkanden vi mottog från Industriarbetsgivarna den 21/12, har vi idag sagt upp Allmänna Anställningsvillkor. Avtalets uppsägningstid är tre månader. Mer information har vi idag, med e-post skickat ut till alla Pappers avdelningar.

God fortsättning! 
Pappers 
Pontus Georgsson


Våra avtalskrav är överlämnade till arbetsgivarorganisationen och vi har fått deras den 21 december. 


Pappers Förbundsmöte har den 20 november antagit förbundsstyrelsens förslag till avtalskrav inför avtalsförhandlingarna 2016.


Just nu sitter förhandlingsdeligationen och går igenom de inkomna förslagen från lönebildningskonferensen samt distriktsmötena för att kunna presentera detta på förbundsmötet.


På förbundsmötet den 19-20 november kommer avtalskraven att fastställas av respresentanter från varje avdelning inom Pappers.


Just nu vässas avtalskraven ytterligare på Distriktsmötena runt om i landet.

Nu genomförs distriktsmöten där vi fortsätter diskutera Avtal 2016
Datum Distrikt Plats
6-7 oktober Gävle Dala  
6-7 oktober Östra  
7-8 oktober Södra Norrland Sollefteå
7-8 oktober Västra Uddevalla
8-9 oktober Norra Norrland Medlefors
13-14 oktober Södra Växjö


1-2 september genomförde vi avtalskonferens på Aronsborg.


För mer information kontakta Pontus Georgsson Avtalsansvarig Telefon: 08-796 61 12

Bilagor