Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranderapport för oktober-november

Hej Kamrater

Oktober och november präglades ju av varslet som företaget gick ut med, där man varslade 40 personer på kollektivsidan och 20 personer på PTK-sidan.
Förhandlingskommittén och Mbl-mottagarna från avdelningarna satt i ett otal möten med företaget för att se över besparingar och bemanningssituationen på bruket.
Vi hade även diskussioner och grupparbeten på förtroendemannaträffarna där vi fick input om olika förslag till lösningar. Resultatet av förhandlingarna blev som ni alla redan vet att ingen tillsvidare anställd fick lämna företaget. Vi är dock fortfarande inte helt klara i alla delar, b.la. så förhandlar vi fortfarande kring storhelgsdriften vid Arksalen och vi har en arbetsgrupp som ser över ett nytt skiftschema på 2/7 driften vid Terminalen. Vi har även deltagit vid risk- och konsekvensanalyser på alla de områden som blivit berörda av neddragningarna. Vi även anordnat två extra medlemsmöten för information på Folkets Hus i Iggesund.
Målet är att vi ska vara helt klara innan årsskiftet med både storhelgsdriften och skiftschemat.

Utöver neddragningsförhandlingarna så har verksamheten fortgått som vanligt med styrelsemöten, referensgruppsmöten i MBR-HIP, Holmensstyrelse och koncernbranchkommittén. Det har varit Distriktsmöte med södra Norrland i Sundsvall, förtroendemannaträffar, besök i Riksdagen för förtroendevalda där Jim Larm guidade runt innan han slutade som riksdagsman.

Vi har haft verksamhetsplanering 2 omgångar i Hedvigsfors inför kommande verksamhetsår, som det nu ska beslutas om på avdelningens decembermöte 19/12. Glöm inte att anmäla er till mötet!

Personalstiftelsen äskade pengar av sociala fonden för anskaffande av semesterboende och blev beviljade detta, så nu ser stiftelsen över boende i Åre. Vi hoppas att kunna erbjuda boende under kommande vinter. Mer om detta återkommer stiftelsen med på Connect.

Förhandlingskommittén med förstärkning av mbl-mottagare har förhandlat om brott mot entreprenörsavtalet, arbetstidsbrott, ny HR-direktör och chefstillsättningar i samband med varslet. Förhandlingskommittén har även pratat kring anställningsformer med företaget.

Vi har även skickat in Lokalavtalet med 2023 års lönesiffror, till Pappers och Industriarbetsgivarna för påseende, som vi lägger ut på hemsidan så snart vi får godkännande av parterna.

På pappersexpeditionen har vi haft träff med representanter från olika LO-förbund, där vi diskuterar gemensamma frågor och planerar olika event som t.ex. i somras när vi hade en informationsdag utanför bruket och bjöd på hamburgare.

Men nu lackas det mot jul och styrelsen önskar er en riktig GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

MEN KOM IHÅG
VI KOMMER HEM HEL OCH REN

Ordförande
Christer Johansson