Hoppa till huvudinnehåll

Lokal lönerevision klar

Lokal lönerevision klar

Hej kamrater! Nu är den lokala lönerevisionen klar. Fokus har som vi informerade om tidigare varit på vilka delar av månadslönen som ska ingå i löneunderlaget som grund för den höjning om 3,6% av lön som förbundet förhandlat fram. Detta arbete är nu gjort och en pott är framräknad. Fördelning av potten blev lika till alla och höjningen sker på grundlön. Detta för att det är grundlönen som ev bonus kommer att baseras på. Några tillägg har även lyfts ut från beräkningarna och i stället höjts med 3,6 %.

Totalt blev löneökningen 1298 kr till samtliga.

Vi fick igenom våra förslag till lokala divisorer för de nya centrala divisorerna som gäller vid lätthelg, respektive natt mot storhelg. Dessa är Div 99 respektive Div 132. Dock så ville företaget inte införa någon ny divisor för övertidsarbete vid samma tillfälle.

Lönen kommer att utbetalas på junilönen med en retroaktiv utbetalning från 1 april.

Vid det extra avdelningsmöte onsdag 14 juni kl 16.30 via Teams och vid Folkan Iggesund. Så kommer mer information ges om både de centrala och de lokala förhandlingarna. Du anmäler dej till mötet via länk enligt tidigare nyhet.

Hälsningar förhandlingskommittén

Pappers avd 15