Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranderapport aug-sep

Hej Kamrater!

Det har inte blivit någon rapport på länge då neddragningarna och besparingar har tagit mycket av tiden. Men det betyder inte att verksamheten legat på lågvarv. Efter semestrarna så har vi som vanligt haft styrelsemöten och förtroendemannaträffar.


Styrelsen hade uppstart kring verksamhetsplaneringen för 2024 i stugbyn i Vemdalen och även lite Teambuildning. Avdelningen deltog också på Pride i slutet av augusti där även företaget deltog i paraden för första gången.


Vi har haft facklig ”frukost med LO” och vi planerar vidare hur vi gemensamt med de andra förbunden, ska ordna olika aktiviteter och skriva insändare i tidningarna.
Jag som sitter i ATL har haft kontinuerliga möten med Gunilla Rolander om koncernövergripande frågor.

Förhandlingsmässigt så har vi förhandlat om arbete på annat arbetsställe, chefstillsättning av gruppchef inom driftsäkerhet och underhåll, HR specialist på arbetsrätt, och naturligtvis kring varslet.
Med HR så har vi gått igenom vikarielistan.

Det har varit en träff med Mbr-k (medbestämmanderådet i koncernen) och ett seminarium i Stockholm om vad händer på utvecklingsfronten inom affärsområdena. I Sundsvall så hade vi ett distriktsmöte i oktober, där vi hade intressanta diskussioner kring anställningsformer.

Holmenstyrelsen hade ett möte i augusti.

På de senaste förtroendemannaträffarna så har vi b.la. haft utbildning om avvikelser från Rice och allmän info kring externa revisorer av Kerstin Karell och de nya Las- reglerna med Robert Sjunnebo från förbundet.

Vi hade aktiviteter på arbetsmiljöveckan, där vi b.la. lyfte försäkringsfrågor och Ahlsell deltog och bjöd på scanning av fötter och korv med bröd 😊. Det var även en liten tipsrunda.

Vi har haft extra sittningar i sociala fonden då vi i personalstiftelsen söker pengar för nya semesterboenden i Åre.

Men nu så får vi fokusera på varslet och se till att det blir så bra som det kan bli
efter omständigheterna.

KOM IHÅG
VI KOMMER HEM HEL OCH REN

Ordförande
Christer Johansson