Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranderapport

Hej

Hej kamrater

Här kommer en rapport för okt-nov pga att det varit lite ont om tid för oktober rapporten då jag var på resandefot i tre av fyra veckor då.

I alla fall så hade vi ett distriktsmöte och kongressombudmöte på Södra Berget Sundsvall i början av oktober. Där gick man bl.a. igenom huvudavtalet, förslag till verksamhetsplan, medlemsundersökningen, skyddsombudets dag, avtalsrörelsen och avtalets längd som beror på innehållet och nomineringar till valberedning från södra norrland. Vårt förslag blev Jörgen Vasberg ,Vallvik  som ordinarie och Emma Valter Ortviken som ersättare.

Styrelsen för personalstiftelsen var på studiebesök i Tänndalen och där informerade bu om planerna kring de nya stugorna som ska ersätta de stugor som ska bortforslas. Beslut togs idag på styrelsemötet 29/11 att gå vidare i processen. Mer info kommer om detta.

Holmens styrelse hade också tredje kvartalsmöte, där ser man en återgång på Holmen timmer till det normala men att resten av affärsområdena fortfarande gör stora vinster.

Atl träffade Johan Padel affärsområdeschef för Holmen trävaror som informerade om trävarors utveckling , med utredning om sammanslagning på sågverket i Rundvik med Sca .

I atl så diskuterar vi för tillfället bonussystem med företaget och hr-system.

Jag var på studiebesök till Gruvön med koncernbranchkommitten där vi fick en intressant genomgång av lokala Pappers kring den nya kartongmaskinen. Den är ca 800m lång och målet är en årstakt på 1 miljonton kartong framöver.

Hewc hade också möte i Stockholm där vi träffade vd Henrik Sjölund och personal direktör Gunilla Rolander för information och frågeställningar.

Vi har haft två styrelsemöten och två förtroendemannaträffar med tyngd på arbetsmiljöveckan, som bjöd på föreläsningar av Soicide zero och Michael Lundh.

Företaget uppmärksammade skyddsombudets dag genom att bjuda anställda på tårta, bra gjort.

Vi bjöd också alla anställda till en underhållannde föreläsning med Mark Levengood, som blev väldigt uppskattad.

Vi har förhandlat kring tf avd chef km, produktions ingenjör km anläggning, gruppchef it, förändring organisation Hip, lokal avtalsbrott, förändring av tjänst provrummet, delad semester och också haft möten kring vikarielistan.

PTK-facken och pappers har även lyft frågan med företaget om hur vi ser på att tekniker anställs och gör kollektivjobb enligt vår mening.

Det är  tider för våra fonder och stiftelser nu, bu i sociala och bu och styrelsemöte i personalstiftelsen har vi också haft.

Lokalavtalet är i stort sett klart , ska nu skickas till förbundet oc IA för påseende. Vi lägger ut på hemsidan så snart det är klart.

 Vi i Pappers hade kongress i Uddevalla 25-26 november . Där deltog Ove Lönnqvist, Andreas Eldsand, Sara Nyman och jag från avdelningen och Johan Viklund representerade förbundsstyrelsen. Kongressen tog b.la. beslut om ändringar i stadgarna , val av VU för nästa mandatperiod, där VU återvaldes med Pontus Georgsson som ordförande, Micke Lilja som förste vice ordförande och P-A Pettersson som andre vice ordförande. Man valde också förbundsstyrelse där Johan Viklund och hela förbundsstyrelsen blev återvald. Niklas Mattsson Strömsbruk blev vald till ordinarie revisor.  Kongressen valde också arvodeskommitte och valberedning. Kongressen beslutade att inte behandla ett antal motioner som inte behandlats enligt stadgarna.

Den 27/11 var det förbundsstyrelsemöte där man beslutade om att inte höja medlemsavgifterna ock godkänna en preliminär bugdet för nästa år. 
Conny Nilssongick igenom ekonomiska utsikter , Robert Sjunnebo diskuterade kring avtal 2023 där b.la. att det kommer ut en ny konflikthandbok. Pontus Georgsson pratade kring Verksamhetsplanen. Mer info kommer på Avdelningsmötet 15/12, väl mött då.

KOM IHÅG VI KOMMER HEM
HEL OCH REN

Ordförande
Christer Johansson