Hoppa till huvudinnehåll

Krilles sista rapport

Avtackning Krille

Hej kamrater

Mars månad är som vanligt årsmöternas tid.
Vi hade årsmöte i avdelningen, Mbr-k ( Medbestämmande rådet koncern)och Mbr-Hip ( Medbestämmanderådet Holmen Iggesundpaperboard).


Avdelnings årsmöte lockade 81 stycken medlemmar och om det var middagen eller de fackliga valen eller avtäckning av bysten av Matts Jutterström som lockade 
låter jag vara osagt. Det var i alla fall väldigt roligt med en så stor uppslutning.
Ni kan läsa om alla val på hemsidan under förtroendevalda.
Utöver valen så fick Stefan Persson och Michael Johansson förbundets hederstecken efter 25 år som fackliga representanter.
Kim Jutterström, Matts dotter höll ett väldigt känslofyllt tal innan avtäckningen
av bysten och även Mikael Lilja förste vice ordförande i förbundet höll ett engagerat och träffsäkert tal kring Matts.
Markuu Leinonen och Pär Söderström som har hållit i hela processen kring bysten fick äran att avtäcka densamma.

Undertecknad fick även en tavla målad av Isabelle Rönnqvist av avdelningen och Johan Viklund höll ett tal i samband av avtackningen.

På medbestämmanderådet i koncernen så valdes Johan Viklund in i ATL (arbetstagarledamöter) och som då även sitter i Holmens koncernstyrelse.
Jag satt i ett år som ordförande i rådet och till ny ordförande valdes Ari Aula Holmen Braviken.

Medbestämmanderådet Holmen Iggesund Paperboard valde Johan Viklund till ordförande och Andreas Eldsand till ledamot i rådet.

Vi har även haft lönerevison med företaget och resultatet av detta kommer 
att läggas ut på hemsidan inom kort.

Så vill jag slutligen tacka för 7 stycken intressanta och innehållsrika år som ordförande.


Det jag bär med mig är två stora varsel som vi hanterade på ett väldigt bra sätt vill jag påstå, då ingen tillsvidare fick gå hem, eller med lösningar för medlemmen.           

Att vi tog tag i Bva-värderingarna på bruket, som har resulterat med löneökningar på dom flesta befattningar som vi har, så nu har vi hunnit ikapp och det kommer att bli lättare framöver att hantera. Att Mbl-grupperna vuxit och får ta mer ansvar på avdelningarna.

Att efter år av påtryckningar äntligen fått en bonus, som idag inte är helt rättvist,
men vi har i alla fall satt grunden och som andra får fortsätta att göra så rättvist som möjligt i framtiden.

GLÖM INTE
VI KOMMER HEM HEL OCH REN

FD ordförande Christer Johansson