Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranderapport

Hej Kamrater

I början av januari så var Ove Lönnqvist och jag ut i fabriken för medlemsdialog där vi diskuterade b.la kring försäkringar och våra medlemsförmåner som många medlemmar glömmer bort. Gå in på hemsidan och titta, glöm inte förbundets förmåner också.


På styrelsemötet den här gången så började vi titta på konfliktförberedelser och gick igenom konflikthandboken eftersom avtalsrörelsen har börjat. Vi måste sätta en konfliktorganisation så att vi är väl förberedda vid en eventuell konflikt.

Vi har haft en träff med Transport där vi planerar en facklig dag gemensamt till försommaren, med fackliga informationer och lite tilltugg. Info om detta kommer senare.

Vi har förhandlat kring arbetstidsbrott, chefstillsättning på terminalen, lokalavtalet och förändring av ledning KM.
 

På förtroendemannaträffen så hade vi besök av förbundsstyrelserepresentanten Stefan Lundqvist som gick igenom våra avtalskrav och IA:s krav.

Försäkringsinformatörerna hade gemensamt med avd 14 en försäkringsträff i Hedvigsfors där både Folksam och Avtalat deltog via Teams. Man b.la gick igenom nya avtalsvillkor och information kring avtalat.se där hittar du all information kring dina försäkringar på jobbet!

MBR-HIP har haft årsmöte, där Johan Viklund fick fortsatt förtroende som ordförande.

Holmen styrelsen hade möte i januari, där jag tyvärr inte kunde delta i pga sjukdom. Missade även då möte kring konfliktförberedelser med förbundet.

Som ni märker har vi fått en ny hemsida och där bör ni klicka på mina sidor, och logga in med Bank-id, och se efter om era uppgifter stämmer. Extra viktigt nu, om det blir konflikt så att ni kan få snabb och relevant information.

Glöm inte nomineringsmötet 23/2

KOM IHÅG
VI KOMMER HEM HEL OCH REN

Ordförande
Christer Johansson