Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranderapport

Hej kamrater

Här kommer en rapport för mars-april då det har varit lite mycket på sistone.

I början av mars så hade vi ATL-möte med Gunilla Rolander HR direktör på Holmen där vi diskuterade koncernövergripande frågor b.la. traktamenten och Illegala droger.
Personalstiftelsens styrelse hade möte där vi tog upp frågor kring nya bokningssystemet och planering kring Tänndalen.
Delar av styrelsen gjorde också en resa till stockholmslägenheterna och stugorna i Fjällbacka för en översyn, och för att träffa och diskutera vilka behov som stugvärden i Fjällbacka ser.
I början av april så började jag med semester i Iggesundsbyn på påsklovet i Tänndalen, som nu kommer att stängas i ca 1 år för bortforslande av sex stugor och nybyggnaden av två stycken parstugor och en storstuga.
Personalstiftelsen kommer att lägga ut framskridandet kontinuerligt på Connect
under året.

Skydds och fabrikskommitten hade möte och som vanligt ser ni protokollet i Connect under Arbetsmiljö och säkerhet.

Vi hade tre stycken styrelsemöten under perioden och hälsade Jenny Johansson välkommen in i styrelsen och vi tackade av Helen Larsson och Bosse Ohlsson
för lång och trogen tjänst i avdelningen.

Holmens styrelse har haft två stycken möten och det har även varit Holmens bolagsstämma i Stockholm. Det som vi är väldigt nöjda med är ju framtida investeringarna som Hi5 projektet ser på och bonusen som vi fick till i februari
och som riktlinjer kommer att förtydligas inom kort på connect av företaget.

Vår stora händelse var årsmötet som vi hade 23/3 på Folkets Hus i Iggesund och digitalt. Glädjande var att vi var totalt  stycken varav 27närvarande och  digitalt.

Som ordförande för mötet valdes Jim Svensk Larm som är vikarierande riksdagsman för tillfället och vår politisk ansvarig.
Att notera var att Jenny Johansson valdes till HSO på kartong/Ebh efter omröstning
och att hon också blev ersättare i styrelsen.
Annars var det sedvanliga val, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade även en sammanslagning av Studiekommitten och Ungkommitten
till Ung-studiekommitten.

Det var även distriktsmöte i Sundsvall med södranorrlands distriktet,
där b.la.Andreas Eldsand blev vald till POSK ( Pappers Organisations och StudieKommitte.
Mötet gick igenom verksamhetsplanering  för förbundet och avtalsresultatet från
förhandlingarna.

Vi har även börjat att planera för arbetsmiljöveckan i höst med de andra facken.

Företaget och facken hade möte i Stockholm och kom överens att pausa HEWC i nuvarande form eftersom Workington  och försäljningen i Nederländerna inte längre fyller kriterierna som krävs. Facken kommer fortfarande ha en viss kontakt
genom Teamsmöten.

 

Kring förhandlingar så fortskrider BVA-värderingarna på EBH och vi mbl-förhandlade
om Drift och säkerhet på underhåll. Vi har också startat upp årets lokala förhandlingar och vår målsättning är, att vi blir klar så att vi ser den nya lönen på juni utbetalningarna och att våra lokala krav ses positivt av företaget.
De lokala kraven och förhandlingarna följer ni på mailutskick för våra medlemmar.
Se till att ni har rätt aktuell adress på ”mina sidor ”på Pappers.se

KOM IHÅG
VI KOMMER HEM HEL OCH REN

Ordförande
Christer Johansson