Hoppa till huvudinnehåll

Inbjudan till Årsmöte 23 mars

Välkommen till årsmötet! 

Här kommer anmälningsinformation för de som inte redan anmält sej till mötet via vår kalendersida.

När? Torsdag 23/3 kl. 18.00
Vart? Folkets Hus Iggesund eller på Teams. 

UVA ersättning utgår = övertidsersättning

Det bjuds på fika och utlottning av priser under mötet!

Anmälan

Vi vill att du anmäler din närvaro oavsett om du vill delta fysisk eller digitalt,
så att vi får lite koll på antal fika till mötet, samt att underlätta närvarolista under mötet.

Anmäl dig till mötet genom att klicka på följande länk, du kommer då vidare till ett google-formulär där du behöver registrera Namn, anställningsnummer och e-postadress.

Anmälningsformulär till digitalt avdelningsmöte OBS! Anmäl ditt deltagande senast kl 10 mötesdagen, för att kunna erhålla en teamsinbjudan och för att Folkan ska hinna ordna med fika.

De som väljer att delta digitalt kommer att få ett mail med mötesinbjudan ( teamslänk ) till mailadressen man anger i anmälningsformuläret. Denna skickas ut vid lunch samma dag som mötet.

Preliminär dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Parentation

 4. Val av mötesfunktionärer

  ·         Mötesordförande
  ·         Sekreterare
  ·         Två Justeringskamrater
  ·         Två Rösträknare

 5. Arbetsmiljö
 6. Utdelning av avdelning 15s kulturstipendium
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk årsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet
 11. Beslut om arvoden och ersättningar
 • Arvoden
 • Förlorad arbetsförtjänst

 • Researvoden

 • Traktamente

 • Kostnadsersättning

 • Reseersättning

10. Styrelsens och firmatecknares beslut i ekonomiska frågor
11. Framläggning av styrelsen

 • Beslut om ändring av Studiekommittén till en sammanslagning med Ungkommittén. Studiekommittén föreslås byta namn till Ung-Studiekommittén, bestående av 5 ledamöter, samt Studieorganisatör. Studieorganisatör är sammankallande och Ung-ansvarig konstitueras inom kommittén. 3 ledamöter väljs på 1 år och 2 ledamöter väljs på 2 år.

12. Val enligt särskild valordning till följande platser:

Nomineringsval:

 • Studieorganisatör 2 år.
  Nominerade: Andreas Eldsand
 • 2 styrelseledamöter 2 år
  Nominerade: Linnea Hulin, Jan Nielsen
 • Kassör 2 år
  Nominerade: Sara Nyman
 • Samordnande huvudskyddsombud 2 år
  Nominerade: Stefan Persson
 • Förbundsmötesledamot 1 år
  Nominerade: Christer Johansson
 • Första, andra och tredje ersättare till förbundsmötet 1 år
  Nominerade:  1:e Andreas Eldsand, 2:e Sara Nyman, 3:e Elina Foander
 • 2 Revisorer 2 år
  Nominerade: Kina Wikberg Åkman, Bo Sigvardsson

Övriga val där nominering fortfarande kan ske:

 • 3 styrelseersättare 1 år
 • 2 Revisorsersättare 1 år
 • Politiskt ansvarig 5 år

 • Facklig Trainee 1 år

 • Studiekommittéledamöter ( alt Ung-Studieledamöter) 3 ledamöter på 1 år och 2 ledamöter på 2 år

 • Ungdomskommitté sammankallande (kan utgå beroende på beslut i punkt 11)
 • 3 Ungdomskommitté Ledamöter (kan utgå beroende på beslut i punkt 11)
 • Försäkringsansvarig 2 år

 • 3 Försäkringsinformatörer 3 år, 1 försäkringsinformatör 2 år (fyllnadsval)

 • Huvudskyddsombud Cellulosa 3 år

 • 5 st Skyddsombud Cellulosa 3 år

 • Skyddsombud Kalmar truck  3 år

 • Vice MBL-ansvarig Cellulosa

 • Huvudskyddsombud Kartong/EBH 3 år

 • 3 Skyddsombud Produktion Kartong 3 år och 2 Skyddsombud Produktion Kartong 2 år

 • Huvudskyddsombud Underhåll 3 år

 • 3 Skyddsombud Underhåll 3 år

 • Vice MBL-ansvarig Underhåll 2 år

 • Vice MBL-ansvarig  EBH 2 år

 • 2 Skyddsombud EBH 3 år

 • Skyddsombud Terminalen 3 år

 • Vice MBL-ansvarig Terminalen 2 år

 • Tryggerska fonden 4 år

 • Gunnar Sundblads fond

 • Personalstiftelsen Ledamot

 • Personalstiftelsen Ersättare

 • Sociala fonden Ordinarie 4 år

 • Sociala fonden Ersättare 4 år

 • Sociala fonden Ordinarie BU 4 år

 • Sociala fonden BU Ersättare 4 år

 • 2 Fanbärare 3 år

 • 1 Valberedare 2 år och 1 valberedare 1 år (Revisorerna föredragare)

 • 2 Representanter LO-facken 1 år

 • 4 till Förslagskommittén Cellulosa 2 år

 • 2 till Förslagskommittén KM 2 år

 • Förslagskommittén EBH 2 år

 • Förslagskommittén Terminalen 2 år

 • 3 till Förslagskommittén UH-mek 2 år

 • 3 till Förslagskommittén El/Instr 2 år

 • Ersättare Kulturansvarig 1 år

13. Konfirmering av val

 • HEWC ledamot 1 år
 • HEWC ersättare 1 år
 • MBR-IP Ordförande
 • MBR-IP Ledamot
 • Ombud Fonus 2 år

14. Motioner
15. Hederstecken
16. Rapporter
17. Anmälan av nya frågor
18. Avtackning
19. Avslutning

 

Hälsningar
Styrelsen

Ansluta till Teams

Klicka på någon av följande länkar för att se en instruktionsfilm vi  laddat upp via YouTube:

Instruktionsfilm ansluta till Teams-möte via dator

Instruktionsfilm ansluta till Teams-möte via mobilen

Dokument i PDF
Manual för att ansluta till Teams-möte