Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranderapport

Hej Kamrater

Här kommer en liten rapport från februari.

Vi hade ett distriktsmöte den 9-10 februari i Sollefteå med avdelningarna i södra Norrland, vilka är Pappers i Iggesund, Vallvik, Östrand, Ortviken, Väja och Strömsbruk. Från förbundet kom 2-vice ordförande P_A Pettersson. Ämnen vi b.la. tog upp var mötesstrukturer 2024, avtals och förhandlingsfrågor, rapporter från Arbetsmiljökommittén och Pappers organisations- och studie kommitté, val och info från förbundskontoret.

Jag och Stefan Persson hade en intressant genomgång med Marcus Larsson kring Hi5. Spännande att se vad det projektet kommer att utmynna i.

Mbr-k hade årsmöte och där blev jag vald till ordförande i koncernrådet och tillika i Mbr-k vilket var mycket hedrande.
Koncern branschkommittén hade även ett möte i Stockholm där tog vi b.la. upp bonusar och hur koncerner hanterat de stora vinsterna som fjolåret gav, och läget i stort och hur man ser framåt.

Styrelsen hade ett styrelsemöte och avdelningen hade nomineringsmötet 23/2.

Vi hade en förtroendemannaträff 22/2 där vi la fokus på att diskutera lokala avtalskrav.

Vi har gått igenom vikarielistan med företaget och vi fick en genomgång från förbundet om hur det går i avtalsförhandlingarna så här långt.

Pappers hade även en infoträff med medlemmar från ”Kalmar” hur man vill gå vidare efter undersökning kring skiftschemaändring som man gjort.

Förhandlingarna i februari har varit kring samverkansavtalet, Mbl chefstillsättning Process och miljöcellulosa, Bva-värderingar EBH, arbete på annat arbetsställe, dagorganisation km och cellulosa.

Men ur facklig synpunkt var ju höjdpunkten att vi äntligen kom överens om en bonus till alla anställda, efter mångåriga diskussioner med företaget. Randvillkor om bonusen kommer att klargöras under våren. Verkligen roligt när man ser att fackligt arbete ger resultat även om det tar tid ibland.

Kom ihåg årsmötet 23/3

KOM IHÅG, VI KOMMER HEM
HEL OCH REN

Ordförande
Christer Johansson