Hoppa till huvudinnehåll

ATK-val Pappers

Om du inte gör något val så går Din ATK avsättning till pension. Vid val av ledig tid ska ledigheten tas ut mellan 1 mars och 28 februari.

För nyanställda inom Pappers avtalsområde gäller att vid de fem första åren (fem val) ska avsättningen tas ut som pensionspremie. 
Som kollektivavtalsanställd vid Iggesund får du även flytta komptimmar till ATK-pension, du kan själv göra det i samband med valet. Värdet av kompen räknas då upp med samma %-sats som övrig ATK.

För mer praktisk information hur du går tillväga se instruktion på Iggesunds intranät. Se även filmen nedan för att lära dej mer om hur ATK kan påverka din pension!

ATK-Pension