Hoppa till huvudinnehåll

Bonus i Holmen!

Efter många år av facklig kamp så kan vi äntligen meddela att Holmen lyssnat på fackens argument och inför ett bonussystem med start 2023. Detta har varit en mycket prioriterad fråga för medbestämmanderådet (koncernens samtliga fackklubbar) de senaste åren. Koncernrådet har haft en utsedd bonusgrupp som tittat på olika exempel hur ett bonussystem skulle kunna se ut, hur det ser ut i andra jämförbara koncerner och som ATL har tagit vidare till koncernledningen.

Alla detaljer om villkor är inte färdiga än, men kommer att informeras på Connect
så snart de blir klara under våren.

Förhoppningsvis så kan vi informera mera på nominerings- och årsmötet.

Detta är ett tydligt exempel på att fackligt arbete gör skillnad!

Styrelsen avd 15