Hoppa till huvudinnehåll

Info från varselförhandlingarna

Hej kamrater

Igår hade vi tillsammans med de andra facken, fortsatta diskussioner med företaget. Vi gav våra synpunkter på den föreslagna organisationen och andra förändringar som presenterats av företaget.

Vi kommer att fortsätta se över företagets förslag och kom överens om att vi går vidare med synpunkter kring förslagen, mer närgående med företaget i mindre grupperingar.

Vi har bokat upp ett antal möten för vidare diskussioner och hoppas att vi kan gå ut i organisationen den 6/10 och förmedla företagets förslag.

Pappers kommer sedan gå ut i organisationen och ta in information från de berörda så att vi är väl förberedda i fortsatta förhandlingar.

Vi förstår att det finns en otålighet där ute, men vi måste se till att vi gör det bästa av den uppstådda situationen innan fler blir involverade.

OBS: vi skjuter på avdelningsmötet en vecka till den 10:de då vi hoppas
att kunna delge er mer information.

// Styrelsen