Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranderapport december

Hej Kamrater

I december så avslutade vi årets MBR-K möten i Stockholm. Då träffar vi alla facken från våra olika affärsområden. Det är intressanta möten där vi får fackliga rapporter hur det går ute i affärsområdena i både stort och smått.

Vi träffade vår nye avtalssekreterare Christer Forslund och bokade upp BVA möten
för nästa år så att vi inte ligger efter i dessa. BVA är ett befattningsvärderingssystem med kriterier som avgör om förändrat arbetsinnehåll ga ge en högre lönegrad.

Förhandlingarna kring storhelgsdrift på arksaken och hur vi ska göra med sommarvikarier fortsätter och på terminalen så röstade man om en schemaändring på helg, som blev att man jobbar 12 timmars lördag istället för 8 timmars.

Distriktet hade möte och planerade 2024 års aktiviteter.

Vi har även träffats och diskuterat upplägget inför lönerevisionen 2024.

Personalstiftelsen har haft BU-möte angående inköp av en lägenhet i Åre, mer om detta kommer på Connect.

Företaget och vi har börjat tittat på förändringar i X-skiftavtalet, vi blir förhoppningsvis klar i januari.

Jag var på årets strategimöte på Hackholmsund, där vi b.la. fick ta del av framtida satsningar för affärsområdena.

Avdelningen hade ett avdelningsmöte där mötet beslutade om budgeten, verksamhetsplanen, försäkringsvillkor och medlemsavgift för år 2024.

Årets sista förtroendemannaträff hade vi som vanligt på Iggesunds Folkets Hus

Jag hade en avstämning med den nye personaldirektören Stefan Ryckerts och ett ordinarie ordförandemöte på bruket. 

Jag har även en pryoelev i Johan Viklund som ska gå jämte mig från och med 2 januari fram tills årsmötet, då det är tänkt att han går in som ordinarie ordförande.

Sen blev det ett gott nytt år

God Fortsättning och KOM IHÅG:

VI KOMMER HEM HEL OCH REN!

Ordförande

Christer Johansson