Hoppa till huvudinnehåll

Vi kräver mer makt över tiden

Krönika 16 mars 2023

Arbetsgivarnas krav visar att de helst ser anställda som livegna. Nu ligger makten över ledigheten på förhandlingsbordet, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

I förhandlingarna med Industriarbetsgivarna är det tydligt att vi har olika syn på människor. Vi är i många frågor varandras motsatser.

Arbetsgivarnas avtalskrav stärker min övertygelse om att den motkraft som vi i Pappers utgör behövs, mer än någonsin.

I arbetsgivarnas avtalskrav syns en maktförskjutning till deras fördel tydligt. De vill begränsa det lokala fackliga inflytandet, där förtroendevalda kan göra bra överenskommelser, och i stället bestämma själva. Villkor och arbetstider ska anpassas till verksamheten, människan ska anpassa sig till maskinen. Ett angrepp mot oss som kollektiv.

Arbetsgivarna går, precis i detta nu, omkring och känner sig generösa när de låter dig göra vad du vill med din fritid.

När jag arbetade i Skärblacka för 20 år sedan skojade vi att cheferna ville att vi skulle stå beredda med matsäck i hand, vid telefonen, på våra lediga dagar.

Nu är det inget skämt längre.

Min fasta tro är att människor gör ett bättre jobb om det råder balans mellan arbete och fritid och att andan ”finns du där för oss, finns vi där för dig” leder till hög produktivitet.

Pappers kräver balans mellan jobb och fritid; orörd ledighet med tid för återhämtning.

Om arbetsgivarna får igenom sina avtalskrav ska du vara flexibel och tillgänglig – jag sträcker mig så långt faktiskt som att säga att du blir livegen. Arbetsgivarna går, precis i detta nu, omkring och känner sig generösa när de låter dig göra vad du vill med din fritid. Din fritid ligger i deras schema och är för dem tid som de vill förfoga över. Här kommer en lösning på merparten av arbetsgivarnas problem – sluta att slimma organisationen och anställ fler!

Ett annat av Pappers avtalskrav är att om man arbetat länge i yrket och det finns hälsoskäl, så ska det göras individuella anpassningar för att kunna jobba kvar. Arbetsgivarna hävdar att detta redan hanteras på ett bra sätt vilket inte var vår bild. Så vi bestämde oss för att fråga medlemmarna hur de såg på det hela.

Vi fick in över 1 300 enkätsvar. 18 procent uppger att det fungerar bra att arbeta skift, övriga 82 procenten säger att de har svårare att ställa om dygnsrytmen med åren, har svårt att sova eller har tappat sociala kontakter. På frågan om det finns möjlighet att göra anpassningar i schemat svarar 6 procent ja, 71 nej och 23 uppger att de inte vet. Vi konstaterar att frågan inte hanteras bra av arbetsgivarna i dag och tar med oss svaren till förhandlingsbordet.

Från den 1 april, eller när vi blir överens, kommer vi ha ett avtal som innebär höjd lön och bättre villkor. Paradoxalt nog bidrar vi då, mot deras vilja, till att göra branschen och företagen mer attraktiva och till bättre arbetsgivare.