Hoppa till huvudinnehåll

Arbetskamrater tills döden skiljer oss åt!

Aktuellt 23 maj 2019

Arbetskamrater tills döden skiljer oss åt!

Då har det hänt igen, det som absolut inte får hända! Vår arbetskamrat, en son eller mamma, någons älskade kom aldrig mer hem från jobbet. Ytterligare en vän fick sätta livet till på grund av att företagens jakt på vinster är överordnade vår arbetsmiljö, hälsa och våra liv. Nu får det vara nog!

Enligt arbetsmiljöverkets statistik har dödstalen ökat de senaste åren. Bara under 2019 har hittills 27 personer dött i samband med arbetsplatsolyckor och tittar vi i backspegeln över de senaste 20 åren har ca 1000 arbetare gått till sitt jobb och aldrig mer kommit hem. Så ser det ut här i Sverige och vi som fackförening aldrig någonsin acceptera att människor dör på sitt arbete. Vi pappersindustriarbetare kräver förändring!  

Vi vet också att brister i arbetsmiljö, hög arbetsbelastning, stress och långa arbetspass ökar trötthet och risktagande på våra arbetsplatser. Det skapar också utrymme för felbedömningar och bristande uppmärksamhet. Detta leder i sin tur till stressrelaterade sjukdomar, arbetsskador och olyckor och i värsta fall till dödsfall. Arbetstakten ska anpassas och utgå från de anställdas säkerhet och inte maskinernas förmågor och arbetsgivarnas vinstmål.

Arbetsmiljön måste utan några som helst undantag vara en av de högst prioriterade frågorna på våra arbetsplatser, både regeringen och arbetsgivarna har ett stort ansvar och en skyldighet att sätta det självklara målet om att ingen ska behöva dö på sitt arbete. Att någon dör på jobbet är inte värdigt ett land som Sverige år 2019.

Vi i Pappers kräver

Att regeringen skyndsamt presenterar en handlingsplan för nollvision av dödsolyckor i arbetet

Att Arbetslivsinstitutet återupprättas

Att regeringen stärker arbetsmiljölagstiftningens sanktionsmöjligheter

Att resurser ges så Arbetsmiljöverket får fler branschkunniga inspektörer som stöd till lokal samverkan i arbetsmiljöfrågor, samt fler oannonserade inspektioner

Att skyldigheten att tillse att skyddsombud och chefer utbildas stärks

Att arbetsmiljöforskningen ges mer resurser för en sammanhållen forskning

Uttalande från Pappers förbundsårsmöte den 23 maj 2019