Hoppa till huvudinnehåll

Bli medlem

Ange ditt personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Jag intygar härmed att de lämnade uppgifterna är riktiga. Jag godkänner att Pappers får använda mina personuppgifter och behandla dessa inom ramen för förbundets verksamhet. Jag ger Pappers rätt att ta ut medlemsavgifter via löneavdrag eller på annat sätt som förbundet beslutat om.

Ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

* obligatoriska uppgifter