Hoppa till huvudinnehåll

Facklig utbildning

Pappers studiesystem är behovsanpassat utifrån avdelningarnas reella behov.

Här hittar du Pappers alla centrala utbildningar, de är riktade mot de förtroendevalda i avdelningarna. Ni hittar alla kurser i kalendariet.  

Varje avdelning genomför medlemsutbildningar när det finns behov av det.

Alla andra utbildningar förutom Arbetsmiljöutbildningarna som arbetsgivaren skall betala för står Pappers för kringkostnader samt utbildningsarvode. Utbildningarna söks nedan sedan genomför din studieorganisatör i avdelningen anmälan under respektive utbildning i fönstret nedan.


Pappers studieutbud

Ungdomskurs

Utbildningen syftar till att höja den fackliga medvetenheten. På utbildningen diskuteras framförallt fackliga men också samhällsfrågor.

Målgrupp: Alla yngre medlemmar.

Förbundskursen

Förbundskursen är Pappers grundläggande förtroendemannautbildning. På förbundskursen får du som förtroendevald kunskap och verktyg för ditt uppdrag och för rollen som förtroendevald i Pappers.

Förbundskursen har en bred ansats just för att stödja dig som förtroendevalde i ditt uppdrag. På kursen behandlas bland annat teamutveckling, gruppdynamik, styrelsens arbete, verksamhetsplanering, Pappers organisation, demokrati, ”varför med i facket”, lönepolitik, lagar och avtal.

Målgrupp: Förtroendevalda oavsett uppdrag.

Pappers Arbetsmiljökurs

Pappers miljökurs är Pappers grundläggande arbetsmiljöutbildning. Denna utbildning ska öka förståelsen bland nyvalda och delvis erfarna skyddsombud. På miljökursen ska du som förtroendevald och skyddsombud få verktyg för ditt uppdrag, så att du kan genomföra det på ett bra sätt och stödja det lokala arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats och i avdelningen.

Pappers miljökurs innehåller bland annat följande ämnen: arbetsmiljölagen, samverkansavtalet, fackligt arbetssätt, skyddsronder, verksamhetsplanering, projektmedverkan, arbetsgivarens ansvar med mera.

Förkunskaper: Grundläggande BAM-utbildning.

Målgrupp: Skyddsombud och andra förtroendevalda i avdelningens arbetsmiljöorganisation.

Lag- och Avtalskurs

Lag- och avtalskursen är Pappers grundläggande lag- och avtalsutbildning. På denna utbildning får du som förtroendevald grundläggande kunskap om de arbetsmarknadslagar och avtal som reglerar massa- och pappersindustrins verksamhet.

Lag- och avtalskursen kommer ge dig verktyg, så att du ska kunna värna massa och pappersindustrins avtal och de lagar som reglerar svensk arbetsmarknad. Kursen ska även ge dig som förtroendevald medel att stödja medlemmar i olika lag- och avtalsfrågor.

Lag- och avtalskursen tar bland annat upp och behandlar följande ämnen: Pappers kollektivavtal, allmänna anställningsvillkor, avtalet om samverkan och förslagsverksamhet, lagen och anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL), studieledighetslagen, semesterlagen.

Förkunskaper: Förbundskursen eller FIP 1.

Målgrupp: Styrelseledamöter och ersättare i avdelningens styrelse, samordnande huvudskyddsombud (SHSO), medlemmar i avdelningens förhandlingskommitté, kontaktombud med delegerat förhandlingsansvar.

Introduktionsutbildning

Utbildningen vänder sig till alla medlemmar i Pappers. Utbildningen är på 3-4 timmar. Intentionen är att denna utbildning skall leda till en diskussion om ”meningen med föreningen”, och vilka de fackliga grundvärderingarna är. Upplägget på utbildningen enligt nedan pedagogisk pil.

Image

Arvoden och Stipendier 2022

  Utbildningsarvode Stipendium
Vecka 7296 kr 4941 kr

Dag

1459 kr  988 kr
Timme 182 kr 124 kr

 

 

POSK

Pappers Organisations och Studiekommitté (POSK) består av representanter från avdelningar och distrikt i Pappers organisation och sammanträder normalt tre gånger per år.

Pappers alla studieorganisatörer träffas gemensamt en gång varje höst, däremellan träffas studieorganisatörerna i distriktet en gång per år tillsammans med avdelningarnas SHSO (Samordnande Huvudskyddsombud) för att diskutera och rådgöra vilka studiebehov som föreligger i avdelningarna.

  • Ordförande POSK - Johan Viklund avd 16 Iggesund 
  • Norra Norrland - P-A Lundqvist avd 143 Husum
  • Södra Norrland - Per-Ove Eriksson avd 167 Östrand 
  • Gävle Dala - Tomas Hjalmarsson avd 3 Karskär 
  • Östra - Cathrin Höglind avd 140 Kisa
  • Västra - Lennie Kasten avd 92 Säffle 
  • Södra - Linda Bengtsson avd 34 Mörrum
  • Mikael Lilja, 1:e vice Ordförande i Pappers
  • Sara Wiinikka, studieombudsman på Pappers
  • Pauline Hylander, Utbildningsadministratör på Pappers

LOs kursutbud

Pappers medlemmar rätt att gå LOs utbildningar. Anmäl er till LOs utbildningar HÄR

Pappers avdelningar

Våra medlemmarna är organiserade i 54 lokala avdelningar, från Nymölla i söder till Kalix i norr.

Gå vidare till avdelningarna

Pappers webb-TV

I vår webbkanal på YouTube kan du bland annat se filmer från pappers kongresser, förbundsmöten, intervjuer och inslag om avtalsrörelsen.

Gå vidare till alla filmer

Följ Pappers på sociala medier