Hoppa till huvudinnehåll

Enkät: Skiftarbete, deltid och att ta hand om människorna på golvet!

Lasse Johansson, huvudskyddsombud
Aktuellt 28 februari 2023

Som en del av avtalsrörelsen har medlemmarna fått svara på en enkätundersökning om hur de påverkas av skiftarbete över tid, samt hur mycket de kan påverka sin egen arbetstid. Svaren gör oss trygga i att det är viktiga frågor att driva eftersom de påverkar många på arbetsplatsen. 

Pappers krav är att om man arbetat skift i över 20 år, och det finns hälsoskäl, så ska man kunna avstå från att arbeta natt samt ha möjlighet att arbeta deltid. Arbetsgivarna menar att detta inte är viktigt och att de redan hanterar frågan på ett bra sätt. Men medlemmarna i Pappers håller inte med.

I undersökningen uppgav 82% att det blir svårare att ställa om dygnsrytmen med åren vid skiftarbete. Dessutom är det bara 6% som uppger att de har möjlighet att styra över sitt schema. Vi frågade Lasse Johansson, huvudskyddsombud på avdelning 158 Munksund, hur Pappers arbetar för ett hållbart arbetsliv. 

Hur arbetar ni för ett mer hållbart arbetsliv?

Det är en ganska komplex fråga då vi ju vet att jobben inom industrin är tunga och då framförallt skiftgången sliter mycket eftersom fabriken måste gå dygnet runt/året om. Vi har jobbat rätt mycket med den fysiska arbetsmiljön för att försöka underlätta så nästa steg blir nu att ta hand om den psykiska arbetsmiljön, där stress, kompetens, bemanning och stöd från chefer varierar väldigt mycket mellan olika arbetsplatser.

En del i detta är arbetet att verka för större inflytande över schemaläggning och ledighet samt att göra det möjligt att slippa nattarbete efter många år i yrket, och i det fall då det finns hälsoskäl. Vi måste göra det tydligt för arbetsgivarna att det är människor på fabriksgolvet och inte bara enheter i produktionen det handlar om. 

Vilka åtgärder tror ni skulle få störst effekt?

Bättre bemanning. Att arbetsgivarna skulle sluta upp med att hela tiden försöka slimma organisationen. Det skulle lösa många problem, göra det möjligt att utnyttja den ledighet man har rätt till, kunna minska mängden timmar då man behöver vara tillgänglig och ge större möjlighet till deltidsarbete. Det är ett slitigt jobb, och då behövs möjligheten att kunna göra individuella anpassningar.

Vad är dina förhoppningar inför årets avtalsrörelse?

Att vi med gemensam förhandlingskraft kan få igenom många av de avtalskrav som vi har med oss in. Det viktigaste frågorna för oss är krav på arbetstider (att få vara ledig), bättre bemanning (den slimmade bemanningen gör att vi inte kan/får ta ut våran ledighet), kompetensutveckling och utbildning (tid att lära sig nya uppgifter så man känner sig trygg på jobbet) och självklart lönefrågan (att man inte måste jobba övertid för att klara sig).