Hoppa till huvudinnehåll

Valuttalande antaget på Pappers kongress 27 maj 2018

Aktuellt 28 maj 2018

Den 9 september går vi till våra vallokaler och röstar. Det kommer att bli en tuff valrörelse. Vi kommer att möta arbetskamrater, grannar och bekanta som tror att det vi röstar om är ifall det ska finnas böneutrop eller inte. Det finns tre högerextrema partier som ställer upp i valet, och som kommer att göra allt för att dra isär människor, och elda på hat och ilska. Vi som är fackligt aktiva har en viktig roll att spela i valrörelsen. Vi ska göra det vi kan för att få den att handla om verkliga frågor, som påverkar våra liv. Vi ser hur klyftorna mellan människor ökat. I skolan, på lönemarknaden, på bostadsmarknaden i sjukvården. Svenskt Näringsliv har blivit allt mer aggressiva när det gäller att slå undan benen på den svenska modellen. I årets valrörelse står plötsligt sänkta ingångslöner och avskaffad LAS på dagordningen. Moderaterna vill också försämra a-kassan kraftigt.

Vi som jobbar i industrin vet mer än väl vad det skulle innebära, och därför är det en viktig uppgift för oss att berätta om vad som står på spel. Vi behöver visa att vi inte accepterar ett djupare och hårdare klassamhälle, att vi inte tror på ett samarbete med högerpartier, att vi vill se mer jämlikhet, inte mindre.

Men som en del av arbetarrörelsen vill vi också se en rörelse framåt. Det krävs mer än att försvara det rådande mot angrepp från höger. Valet måste handla om vad som behöver bli bättre.

Ett område är sjukförsäkringarna. Det var alliansen som slog sönder tryggheten för många när de försämrade villkoren för sjuka i Sverige. För åtta år sedan var det en stor valfråga, där berättelser ur verkligheten satte press på politikerna att göra något åt ett omänskligt system. Men sen hände inte så mycket. Den sittande regeringen haft fyra år på sig, men fortfarande nekas svårt sjuka ersättning i våra trygghetssystem, på grund av de regler som råder. Det är sådant som gör att människor tappar tron på politikens möjligheter att förändra. Det är beslut som behöver tas i riksdag och regering, och de besluten kommer att tas om vi kan få tillräckligt med tryck i frågorna. När olyckan är framme, så måste man kunna lita på sjukförsäkringen.

Ett annat område är pensionerna. Det är skandal att fattigdomen breder ut sig bland våra äldre. Många har arbetat och betalat skatt i ett helt arbetsliv i tron att kontraktet med samhället gällde även pensionen. Men med ett pensionssystem som skapar mängder av nya fattigpensionärer, i kombination med alliansens skattereformer, som ger högre skatt för pensionärer än förvärvsarbetande, så är situationen för många äldre ohållbar.

Vi i Pappers är stridslystna inför valrörelsen. Vi tror fortfarande på politikens möjligheter att skapa bättre livsvillkor för vanligt folk. Vi tror på att arbetarrörelsen ska vara en folkrörelse, och vi tror på en politik som tar ställning för en majoritet av arbetarna, och inte hela tiden försöker regera genom uppgörelser högerut.

Vi behöver en arbetarregering i Sverige, och det är vad vi i Pappers kommer att jobba för. Att bilda regering med dem som vill slå undan alla rättigheter vi kämpat för, och som vill stärka arbetsgivarnas ställning på bekostnad av arbetarna, det borde inte vara aktuellt.

Listan på reformer som behöver genomföras i det här landet är lång. Och på den står inte sämre arbetsrätt, a-kassa och lägre löner, utan istället trygg sjukförsäkring, anständiga pensioner, bostäder till en rimlig kostnad, en omfördelande skattepolitik, och en arbetsmarknadspolitik som flyttar tillbaka lite av den makt som togs ifrån oss under alliansåren. Det är vad valet 2018 borde handla om.

Uttalande antaget av Pappers Kongress 27 maj 2018