Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombud och facket hör ihop!

Förbundsordförande Pontus Georgsson
Aktuellt 21 september 2023

I veckan hände det som varit på gång länge - regeringen vill allvarligt försvaga kopplingen mellan skyddsombud och fackförbund. Det framgår mellan raderna ur uppdraget till Arbetsmiljöverket att utreda hur fler ska vilja bli skyddsombud, oavsett om de har en facklig tillhörighet eller inte.

Fler skyddsombud är såklart bra och det är redan idag möjligt att utse skyddsombud på företag som saknar både medlemmar i facket och kollektivavtal. Det är dock viktigt att komma ihåg att det alltid är arbetsgivaren som ansvarar för en trygg och säker arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Som skyddsombud däremot är det ens uppgift att påpeka brister och risker på arbetsplatsen, kort sagt att stå upp mot arbetsgivarna. Skyddsombudsuppdraget kräver därför inte bara mod och styrka utan också stöd i form av kunskap, gemenskap och kraft för att företräda arbetskamraterna och jobba för allas hälsa och säkerhet.

Ett skyddsombud utan sådant stöd i ryggen riskerar att få sparken om arbetsgivaren tycker att hen blir obekväm. Eller så utser arbetsgivarna kanske rentav skyddsombud själva. Sådant skulle kunna leda till att skyddsombuden inte ser till arbetskamraternas bästa utan håller arbetsgivaren om ryggen.

Fackliga skyddsombud däremot har utsetts av medlemmarna i facket på arbetsplatsen vilket i sig är ett stöd och dessutom omfattas uppdraget av förtroendemannalagen – vilket skyddar såväl ombudet som arbetsplatsen. Därför är fackliga skyddsombud helt avgörande för att skapa trygga och säkra arbetsplatser och därför måste vi stå upp mot regeringen.

Ensam är inte stark. Skyddsombud och facket hör ihop!