Hoppa till huvudinnehåll

SCA Ortviken lägger ned PM 2

Aktuellt 29 oktober 2015

Ortvikens Pappersbruk kommer att stänga ned den minsta och äldsta tidningspappers-maskinen. Detta kommer att innebära att totalt 75 personer kan komma att sägas upp på grund av arbetsbrist i Ortviken. Det är ett hårt slag för Pappers i allmänhet och Pappers Avd. 16 Ortviken i synnerhet. Förhandlingar kommer snarast att inledas om nedläggningen av Tidningspappersmaskinen.

Pappers medlemmar får en allt mer pressad situation, i och med nedläggningar av enskilda maskiner och bruk samt utökade arbetsområden. Samtidigt är Pappers medlemmar ryggraden i svensk industri och genererar 130 miljarder varje år i exportintäkter. Vilket är betydande för Svensk ekonomi.

Förbundsordförande

Matts Jutterström