Hoppa till huvudinnehåll

Rötmånad i politiken – året runt

Krönika 27 september 2016

Inom politiken är rötmånaden inte begränsad till augusti – det kommer nya tokiga förslag hela tiden. Nu senast om enkla jobb och ökade avgifter för lastbilstransporter.

Ja då har sommaren passerat och som vanligt gick den alldeles för fort. Tanken är att man ska hinna med så mycket när man är ledig, men sällan blir det som det är tänkt. Till sommaren hör också rötmånaden. Just rötmånaden verkar inte ha någon speciell tidpunkt, utan den pågår ju hela året. I alla fall i den politiska debatten.

Det första rötmånads- tecknet var Centerns utspel i Almedalen om ungas löner. Att enkla arbeten som hamnarbetare, paketerare, vaktmästare, ja det fanns en jättelång lista på olika jobb, kunde betalas sämre.

Det här visar bara hur okunniga och fulla av förakt Centern är för just arbetaryrken. Låt oss för en gångs skull slippa politiker som ska bestämma hur mycket ett
arbete ska värderas.

Men rötmånaden är inte slut, nejdå. Nu planerar regeringen för ett förslag om avståndsbaserad vägslitageskatt. Pappersindustrin är mycket transportberoende och en av landets största transportköpare. Vi har stora avstånd mellan fabrik och marknad, samt stora volymer råvara som ska fraktas ur skogen till fabriken. Vi exporterar cirka 80 procent av produktionen. I kulisserna snackar de om en vägslitageavgift på 26 kronor milen för timmertransporter.

Här tycker jag att de är helt fel ute. Det kommer inte att innebära, som vissa socialdemokrater påstår, att miljöpåverkan från transportsektorn minskar. Det kommer inte att motverka att svensk åkerinäring slås ut av utländsk trafik.

Ökade kostnader på lastbilstransporter leder till att det blir för dyrt att frakta biobränsle från skogen till kraftvärmeanläggningar. Det finns också en risk att skogsbruket, med långa sträckor till fabrikerna, blir olönsamt.

Det är inte lastbilstrafiken till och från våra fabriker som är problemet, utan trafik i största allmänhet. Ett sätt att värna miljön är faktiskt att höja tonnaget till 74 ton på lastbilar, det skulle ersätta var fjärde timmertransport.

ytterligare ett argument som förs fram är att avgiften ska leda fram till justa villkor för chaufförer. I dag sker en rovdrift på framför allt utländska förare, som tvingas vara f-skattare eller inhyrda, och få betalt efter körda kilometer. Det problemet kommer man inte åt genom en kilometerskatt. Redan i dag ska utländska åkare betala i det så kallade Eurovinjettsystemet, men uppenbart sker en hel del fusk och en osund konkurrens när det gäller lastbilstransporter genom bland annat cabotagesystemet. Men det löser man inte med extra skatt på svenska åkare, det är en fråga för polisen, tullen och skattemyndigheten. Så, rötmånaden finns under hela året numera, och det kommer säkert mera tokigheter, det kan vi vara fullkomligt säkra på.

För övrigt så anser jag att SD är ett antifackligt och fascistiskt parti.