Hoppa till huvudinnehåll

Rekordlåga lager hos svenska sågverk

massasidan har utvecklingen inte varit lika positiv, men förpackningsmaterial har enligt
Skogsindustrierna varit en bra affär för just svensk