Hoppa till huvudinnehåll

Kunskap skyddar demokratin

Pontus krönika 14 april 2022

Putins angrepp på Ukraina visar hur skör demokratin är. Vi behöver kunskap om hur den fungerar i praktiken, för att den ska stå stark.

Att försvara och stå upp för demokratin är och har alltid varit viktigt, men nu är det viktigare än någonsin. När Putin härjar i Ukraina blir det nämligen påtagligt att demokratin är skör.

Föreningarna och politiken behöver vara starka röster som gör samtalet om demokratin levande i samhället. Vi som levt i Sverige en längre tid, vuxit upp här eller kommit hit från andra delar av världen, tar ibland demokratin för given. Ett ödesdigert misstag.

Alla människor har rätt att tycka vad de vill, att uttrycka sig nästan hur de vill och att ifrågasätta demokratin men då måste den finnas där att ifrågasätta. Demokratin gör det möjligt för oss att leva i den frihet vi är vana vid. Om antidemokratiska rörelser eller aktörer får stå oemotsagda får det förödande konsekvenser och den demokratiska plattformen riskerar att erodera. Den utveckling jag ser i omvärlden är en tydlig signal på att demokratins kraft i Sverige måste stärkas.

Grundläggande demokratiska fri- och rättigheter är reglerade i regeringsformen, som är en av våra grundlagar. Här beskrivs tydligt att det i Sverige råder mötesfrihet, demonstrationsfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet.

Arbetarrörelsen, som vi i Pappers är en del av, kan och ska göra sin del i att öka kunskapen om samhällets uppbyggnad och styrning. Det börjar för oss med föreningsdemokrati, mötesteknik och hur vi representerar varandra i vår förening.

Pappers och andra fackliga organisationer står för ett demokratiskt nätverk här i landet. Också när vi ägnar oss åt fackligt biståndsarbete är demokratin central. Det är den som är grunden för ett organiserat arbete, strukturen som gör att människor får göra sin röst hörd. Det får individen att känna sig delaktig i samhällets utveckling. De allra flesta människor som känner sig delaktiga kommer också att ta ansvar för det vi har tillsammans.

Det ligger ett stort ansvar på alla oss som lever i Sverige. Vi har ett stort bildningsunderskott, många vet varken vad representativ eller direkt demokrati är. Det kanske inte känns så viktigt men hur en kommun, en region eller landet styrs borde faktiskt vara allmän kunskap om du gått i grundskolan i Sverige.

Så är det tyvärr inte, det är ett faktum, och underskottet av kunskap gör ibland försvaret av demokratin tveksamt. När angreppen kommer blir många tysta. Den tystnaden är farlig.

Nu, om någon gång, låt samtalet om demokrati ljuda. Högt, starkt och enat!