Hoppa till huvudinnehåll

Förbundsmötes beslut kring avtalsrörelse

Aktuellt 28 november 2022

På förbundsmötet den 27 november fattades beslut kring tre olika avtalsfrågor. Det är förbundsstyrelsen som slutligen tar ställning till förbundsmötets rekommendationer.

Här är de tre besluten, i korthet:

Inleda förhandlingar 2023

Förbundsmötet rekommenderar självklart att Pappers ska gå in i förhandling våren 2023. Pappers tar alla möjligheter till att förbättra medlemmarnas villkor. Vad gäller våra egna avtalskrav är tanken att dessa ska växlas med arbetsgivarna strax innan jul.

Rekommenderar ett ja till LO-samordning

Förbundsmötet rekommenderar förbundsstyrelsen att besluta att Pappers ska ingå i LO-samordningen och försöka genomdriva LO-samordningens krav på vårt avtalsområde.

 – Vi tycker att det är extra viktigt att LO-förbunden håller samman i den kommande avtalsrörelsen med tanke på det rådande ekonomiska läget, säger Robert Sjunnebo, förhandlingschef Pappers. 

Arbetstidsfrågor

Förbundsmötet slog fast att en stor del av Pappers avtalskrav kommer att handla om arbetstidsfrågor. Medlemmarna i Pappers upplever det allt svårare att kunna vara lediga när det behövs. Det är självklart att Pappers medlemmar ska kunna ha en aktiv fritid och dela på ansvaret för exempelvis familj. 

– Eftersom branschen står inför ett stort rekryteringsbehov framöver på grund av den kommande generationsväxlingen är det absolut nödvändigt att också vår bransch kan leverera gällande löftet om likabehandling och mångfald, säger Robert Sjunnebo.