Hoppa till huvudinnehåll

​ID-stöld täcks av din hemförsäkring

Aktuellt 18 april 2016

ID-stöld täcks av din hemförsäkring


ID-stölderna ökar. Försäkringsbolaget Folksam behandlar varje månad drygt 50 ärenden av ID-stöld eller misstänkt ID-stöld.
– Problemet växer i stadig takt. Ljusglimten är att allt fler Folksamkunder inser att det finns hjälp att få via hemförsäkringen, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.
I Folksams hemförsäkring finns möjligheten att kontakta en support, dygnet runt, som hjälper till att förebygga, upptäcka och begränsa skadeomfattningen vid ID-stöld.

– En ID-stöld blir för många en tröstlös och tragisk följetång utan slut. Och även om alltfler kunder hör av sig så är det är nog tyvärr fortfarande så att många sliter med detta själva utan att veta om möjligheterna att få stöd och hjälp via försäkringen utan självrisk, säger Erik Arvidsson.
Enligt Erik Arvidsson är en av anledningarna till att många är utsatta utan att veta om det att ID-skurkarna numera tar reda på mycket om den person vars identitet de stulit.

– Vet man var offret bor kan skurkarna begränsa exempelvis kortköp till mindre summor i offrets egna bostadskvarter. På så sätt kan skurkarna hålla på i månader utan att bli upptäckta, säger Erik Arvidsson.
I dag utsätts viktiga myndigheter, storbanker och försäkringsbolag för nätattacker varje sekund under dygnet i syfte att fiska efter identitetsuppgifter. De ekonomiska drivkrafterna är enorma, då varje stulen identitet betingar mellan 450 och 500 kronor på den svarta marknaden på skurksajter på Internet.
Hur mycket ID-stölderna kostar samhället finns det inga bra beräkningar på för närvarande, enligt Erik Arvidsson.
– Det är svårt att precisera. Men den här typen av brott har genomgripande effekter då de tär på medborgarnas förtroende för vårt samhälle.
Erik Arvidsson har heller ingen patentlösning på hur samhället bör angripa problemet. Men som privatperson kan man i alla fall hålla ögonen på vissa faktorer, anser han.

– Alla bör noggrant skydda sitt personnummer. Skaffa lås till din brevlåda och riv bort dina personuppgifter från papper du slänger eller återvinner. Och självklart ska du vara mycket restriktiv med dina personuppgifter på internet, säger Erik Arvidsson.

Goda råd för att undvika ID-stöld:
· Lämna inte ut ditt personnummer utan att veta vad det ska användas till.
· Riv sönder papper som innehåller personuppgifter innan du slänger dem.
· Riv bort dina personuppgifter från papper som du lämnar till återvinning.
· Lämna inte ut personliga uppgifter via telefon, internet eller e-post om du inte med säkerhet vet vem du har att göra med.
· Skriv in den webbadress du vill besöka istället för att klicka på länkar som skickas i e-post.
· Byt till en låsbar brevlåda.
· Reser du bort en längre tid är det bäst att eftersända eller be en vän ta in din post.
· Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk.
· Folksams hemförsäkring erbjuder omfattande hjälp, om man skulle råka ut för en ID-stöld (supporten träffas på 0771-19 00 01, dygnet runt).