Minskad handel hot mot jobben

2017-11-10 Minskad handel, fler handelshinder och populism skadar ekonomin och går ut över jobben. Det var fackets, forskningens och näringslivets representanter eniga om i sina spaningar.http://da.se/2017/11/protektionism-ett-hot-mot-jobben-och-industrin/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista