Djupt ovärdigt, Nya Samhall

2017-12-10 Många kan vittna om dålig arbetsmiljö hos Samhall med enformiga jobb och ökade prestationskrav. De redan svaga pressas till det yttersta.http://da.se/2017/12/djupt-ovardigt-nya-samhall/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista