Hoppa till huvudinnehåll

Avtal: Förstärkt rätt att få ut kompledighet

Aktuellt 1 april 2024

En av nyheterna i kollektivavtalet, som skrevs förra året, börjar gälla den 1 april 2024 och gäller möjligheten att ta ut komptid. Det nya regelverket främjar ledighet och innebär i förlängningen att arbetsgivarna behöver se över och öka bemanningen. 

I det tidigare riksavtalet har det funnits en möjlighet för arbetare och arbetsgivare att komma överens om kompledighet efter utfört övertidsarbete. Men det har varit möjligt för arbetsgivaren att kunna säga nej. I det nya avtalet har vi gått från möjlighet till rättighet att ta ut sin kompledighet – och gjort det svårare för arbetsgivaren att säga nej.

Det har bland annat tydliggjorts att en arbetstagare som behöver ersättas inte är en olägenhet i arbetsgivarens verksamhet (däremot kan så vara fallet om flera arbetstagare önskar vara lediga samtidigt).

Arbetsgivaren behöver därför ha en organisation som gör det möjligt att följa riksavtalet och inte ha en för slimmad bemanning.

Det är nu viktigt att vi tillsammans bevakar att den nya regeln tillämpas korrekt. Begreppet ”olägenhet i arbetsgivarens verksamhet” är hämtat från reglerna för ATK, men då innebörden inte har varit föremål för någon tvist är det oklart hur arbetsgivarna kommer att tolka begreppet.

Pappers måste hålla en enhetlig linje i frågan. Mer information kommer i ett cirkulär till avdelningen där vi beskriver Pappers strategi och hur respektive avdelning ska hantera den nya regeln. Vill du veta mer, prata med avdelningsstyrelsen!