Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö i massa- och pappersindustrin

Aktuellt 12 januari 2016

Färre olyckor genom kunskap och delaktighet

För den som jobbar i en massa- och pappersfabrik finns arbetsmiljörisker som kemikalier, buller, heta arbeten och skärskador. För att öka kunskapen om säkra arbetssätt har branschen tagit fram ett nytt utbildnings- och informationsmaterial. Nordic Paper planerar att använda det i sin arbetsmiljöutbildning.

På massa- och papperstillverkaren Nordic Paper i Säffle driver arbetsmarknadens parter ett gemensamt arbete för att utveckla företagets arbetsmiljöutbildning. Planen är att använda det nya materialet i den grundläggande arbetsmiljöutbildningen för företagets skyddsombud och chefer nästa år. Materialet har anpassats speciellt efter massa- och pappersindustrins särskilda förutsättningar med komplexa industrianläggningar, avancerade maskiner och dygnet runt- verksamhet.

– Vi har ett bra arbete när det gäller hälsa och säkerhet, men vi behöver hela tiden utveckla oss och bli bättre. Därför gör vi även en större satsning genom att utbilda samtliga chefer kring arbetsmiljöansvar, säger Lars Löfquist, personaldirektör.

Lena Smersfeldt är huvudskyddsombud på Nordic Paper. Hon har varit med och tagit fram arbetsmiljömaterialet och ser en stor fördel i att det innehåller både fakta, checklistor och diskussionsfrågor. Det gör att det går att använda på många sätt – i traditionella utbildningar, som information till nyanställda och som diskussionsunderlag.

– Vi vet ju att det ser väldigt olika ut på olika företag när det gäller kunskaper och jag tror att det här materialet ger en riktigt bra bas som också går att använda i det dagliga arbetet, säger hon.

Materialet BAM Bättre arbetsmiljö Massa- och pappersindustrin är framtaget gemensamt av branschens parter och Prevent. Det innehåller både fakta, checklistor och diskussionsfrågor. Det finns att ladda ned kostnadsfritt på www.prevent.se/massapapper. Där finns även länkar till lagar och regler och information om samverkan och säkerhetskultur.

Länkar
Branschsida för massa-och pappersindustrin (www.prevent.se/massapapper)
Det finns även möjlighet att företagsanpassa grundutbildningen BAM Bättre arbetsmiljö massa-och pappersindustrin. 
 

Kontaktpersoner:
Lars Löfquist, personaldirektör Nordic Paper, telefon 070-388 88 86 mejl lars.lofquist@nordic-paper.com

Lena Smersfeldt, huvudskyddsombud Nordic Paper Säffle, telefon 070-211 28 49, mejl lena.smersfeldt@nordic-paper.com

Margareta Jernelöv, arbetsmiljöexpert Industriarbetsgivarna, telefon 070-201 55 09, mejl margareta.jernelov@industriarbetsgivarna.se

Lasse Wåhlstedt, förhandlingsombudsman Pappers, telefon 08-796 6111, mejl lasse.wahlstedt.fk@pappers.se

Malin Strömberg, projektledare Prevent, telefon 08-402 02 54, 070-092 55 64, mejl malin.stromberg@prevent.se