Hoppa till huvudinnehåll

Nytt kollektivavtal på plats

Från den 1 oktober 2022 gäller Pappers egna kollektivavtal. Tidigare har vi haft avtalet tillsammans med tjänstemännen. Det innebär att vi slagit ihop Allmänna villkor och Riksavtalet till ett kollektivavtal - ”Nya Riksavtalet 2022”.

En rad olika överenskommelser var nödvändiga för att detta skulle kunna bli verklighet och i somras skrevs avtalet under. Det innebär att vi lämnar den avtalskonstruktion som tidigare gällt. Alla viktiga villkor kommer nu finnas i ett kollektivavtal som vi bär själva med vår motpart, Industriarbetsgivarna.

Att lämna ett gemensamt avtal med tjänstemännen var inte ett enkelt beslut, men förbundsårsmötet gjorde bedömningen att det var rätt väg för Pappers framöver. Under tidigare förda förhandlingar har det inte alltid varit helt enkelt att samordna alla parter på den fackliga sidan. Det har också inneburit ett behov av kompromisser, innan förhandlingar med arbetsgivarsidan kunnat dra i gång. Även vår motpart (IA) har flera gånger uttryckt ett missnöje med denna avtalskonstruktion.

Några egentliga förändringar i det sammanslagna avtalet har inte gjorts. Det handlar i stället om att hänvisningar till tjänstemännens organisationer tagits bort. Många paragrafer har också fått en annan numrering och korshänvisningar har ändrats. Riksavtalets tillämpningsområde har blivit större vilket innebär att avtalet är bättre anpassat till det område som Pappers ska organisera, såväl enligt våra stadgar som LOs organisationsplan. Det förekommer även hänvisningar till det nya huvudavtalet som LO och Svenskt Näringsliv slutit. På det sättet är förhoppningen att det ska bli enklare att tillämpa det nya riksavtalet efter det att Pappers nu har anslutit sig till det nya huvudavtalet.

Som alltid när text redigeras och förändras finns det en risk för att någon text hamnat fel eller att något skrivfel smugit sig in. Hör gärna av er om ni upptäcker något sådant så hinner vi ändra avtalet till dess det går i tryck efter avtalsrörelsen nästa år.

Vi på förbundskontoret hoppas att ni snart kommer känna er hemma även i vårt nya riksavtal!

Vi hoppas och tror att detta kommer ge oss ett bättre förhandlingsläge i kommande avtalsrörelse.