Miljökurs steg 1 & 2 - Stockholm

Kursen går på Skåvsjöholm i Stockholm.. Målgrupp för denna kurs är förtroendevalda. Steg 1 startar kl 15:00 och steg 2 startar kl 10:00.
För båda datumen är det avslutning av kursen klockan 15:00. 

Kursen riktar sig till nyvalda skyddsombud i avdelningarna som deltagit i studiecirklarna "Med i facket" (FGU) och Bättre arbetsmiljö (BAM). 

Under kursen behandlas bland annat arbetsmiljölagen och avtalet, kemiska hälsorisker, arbetsgivarnas ansvar, skyddsombudens roll och uppgift i projektmedverkan, skyddsronder och verksamhetsplanering.

För deltagarna gäller förtroendemannalagens regler om ersättning till facklig förtroendeman, i övrigt gäller förbundets stipendiereglemente.

Anmälan till kursen ska vara förbundet tillhanda senast den 31 januari. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TTJkVoONYk2ik1OfdATm...

Resebeställningar och samordnad transport meddelas av resebyrån t/r flygplats/kursgård till den mailadress som lämnats vid anmälan . Resor till och från administreras av vår resebyrå REX-Travel. Efter sista anmälningsdag får ni kontakta REX-travel på 08-652 00 00 eller maila boka [at] rextravel.se om ni har frågor om er resa.  Dessa kommer i god tid innan kursstart.

Bekräftelse på kursdeltagande går per mail till deltagare efter sista anmälningsdag som är 31 januari.

Datum

10 mars 202013 mars 202031 mars 20202 april 2020

Sista anmälningsdag

31 januari 2020

Plats

Skåvsjöholm Stockholm

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista