Hoppa till huvudinnehåll

Miljökurs steg 1 & 2 - Stockholm

Kursen går på Skåvsjöholm i Stockholm.. Målgrupp för denna kurs är förtroendevalda. Steg 1 startar kl 15:00 och steg 2 startar kl 10:00.
För båda datumen är det avslutning av kursen klockan 15:00. 

Kursen riktar sig till nyvalda skyddsombud i avdelningarna som deltagit i studiecirklarna "Med i facket" (FGU) och Bättre arbetsmiljö (BAM). 

Under kursen behandlas bland annat arbetsmiljölagen och avtalet, kemiska hälsorisker, arbetsgivarnas ansvar, skyddsombudens roll och uppgift i projektmedverkan, skyddsronder och verksamhetsplanering.

För deltagarna gäller förtroendemannalagens regler om ersättning till facklig förtroendeman, i övrigt gäller förbundets stipendiereglemente.

Anmälan till kursen ska vara förbundet tillhanda senast den 31 januari. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TTJkVoONYk2ik1OfdAT…

Resebeställningar och samordnad transport meddelas av resebyrån t/r flygplats/kursgård till den mailadress som lämnats vid anmälan . Resor till och från administreras av vår resebyrå REX-Travel. Efter sista anmälningsdag får ni kontakta REX-travel på 08-652 00 00 eller maila boka@rextravel.se om ni har frågor om er resa.  Dessa kommer i god tid innan kursstart.

Bekräftelse på kursdeltagande går per mail till deltagare efter sista anmälningsdag som är 31 januari.

Datum

-
-

Sista anmälningsdag

31 januari 2020

Plats

Skåvsjöholm Stockholm

QR-kod