Hoppa till huvudinnehåll

Vi blir allt råare när ingenting görs

Krönika 8 oktober 2015

Den senaste tiden har flyktingsituationen och tiggeriet på våra gator varit i fokus. Och det är klart att deras situation påverkar oss som medborgare. Vi blir råare människor, för inte ens den som väljer att ge kommer att kunna lägga pengar i varje kopp eller att ta emot varenda flykting. Att tigga på gatan är ingen lösning och jag brukar inte lägga några pengar i burkarna. Men det är ingen lösning – som man hör skrikas från SD-håll – att riva lägren och kasta ut tiggarna.

Inte heller vänstern förmår att hitta en lösningar, utan urskuldar sig med att säga att tigga är också ett jobb. Men tigga kan aldrig vara ett jobb. Det är rent ut sagt för djävligt att ett samhälle accepterar att människor tvingas sitta på gatan och tigga för sin överlevnad.

SÅ VAD ÄR ANLEDNINGEN TILL att människor tvingas att sitta på gatan att tigga? Ytterst handlar det om Rumänien och om EU:s totala flathet. Ett land inom EU som utsätter sina egna medborgare för en fattigdom som saknar motstycke i modern tid och som tvingar ut sin egen befolkning på vägarna för att försörja sig. Detta gör att känslorna i det svenska samhället rörs om och i myllan av detta frodas rasism och rop på hårdare tag och det enda som sker är att SD stiger i opinionen.

SAK SAMMA ÄR DET med flyktingsituationen och vägen över medelhavet. Varför riskerar människor livet i undermåliga båtar och betalar stora pengar för en sådan livsfarlig resa, när det kostar en bråkdel att flyga reguljärt?

Jo, för att vi inom EU har infört det så kallade transportöransvaret, som innebär att flygbolag och andra transportföretag får stå för statens kostnader i samband med eventuella avvisningar om de tar med sig passagerare utan giltiga handlingar.

HUR SKA VI GÖRA DÅ? Ja egentligen är det ganska enkelt. Genom politiska beslut måste vi sätta press på den rumänska regeringen att sluta behandla sin romska befolkning på ett rasistiskt sätt och dra in EU:s bi- ståndspengar till Rumänien så länge de inte sköter sig. De romer som finns i Sverige bör omgående erbjudas snabbt uppbyggda bostäder och beredskapsarbete inom kommunernas misskötta park- och naturskötsel, inom städning etcetera – till avtalsenliga löner. Barnen måste få gå i förskola och skola. De sjuka ska erbjudas vård.

NÄR DET GÄLLER människor på flykt så bör Sverige verka för att ta emot fler kvotflyktingar, för att transportöransvaret avskaffas, likaså̊ visumtvånget för länder i krig. Vi måste se till att alla kommuner tar emot flyktingar och att alla kommuner planerar för ett flyktingmottagande. Och vi måste föra en politik som skapar arbete och bostäder.

FÖR ÖVRIGT så anser jag att SD är ett fascistiskt parti.

Matts Jutterström